Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Medewerkers

In de Regio West-Brabant is de ambtelijke capaciteit van de voormalige samenwerkingsverbanden gebundeld zoals SES West-Brabant, Regiobureau, Kleinschalig Collectief Vervoer, MARB en het bestuursconvenant West-Brabant. Deze organisaties zijn met ingang van 1 januari 2011 opgeheven. 

De medewerkers van de Regio West-Brabant vormen in nauwe samenwerking met gemeenten en partners uit de 3 O's (ondernemers, onderwijs en overheid) regionaal beleid op het terrein van economie en arbeidsmarkt, mobiliteit, duurzaamheid, welzijn, zorg en onderwijs en ruimtelijke ontwikkelingen en wonen. 

De ambtelijke capaciteit van de Regio West-Brabant is gevestigd in een kantoor in het Trivium in Etten-Leur. De directeur-secretaris van de Regio West-Brabant is de heer Mart Dircks.


Leden van het Stafbureau. »