Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Programma 2 Kostenbeheersing Deeltaxi West-Brabant

Wat willen we bereiken?
Het samen met de deelnemers ontwikkelen, realiseren en in stand houden van een duurzaam betaalbaar collectief vervoerssysteem.

 

De mate waarin we hierin slagen meten we af aan de volgende indicatoren:

  • de ontwikkeling van het gebruik: afname/stabilisatie van de vervoersomvang.
  • de kosten/rit die gemiddeld voor rekening van gemeenten of provincie komen. In 2011/2012 nemen de gemeentelijke kosten voor het Wmo-vervoer af vanwege de verhoging van de klantbijdragen (voor langere ritten en in een aantal gemeenten ook voor sociale begeleiders). Daarna stijgen de kosten per rit door de afnemende OV-samenwerkingsbijdrage en de toename van de doorberekende kosten van de kwaliteitsprikkel. Bij het seniorenvervoer dalen de af te dekken kosten per rit door de verhoging van de klantbijdrage. Het vrije reizigersvervoer wordt vanaf 2012 duurder per rit vanwege de indexatie van de kostprijs.
  • de kostendekkingsgraad van de klantbijdragen. Deze neemt ten opzichte van 2010 toe door de tariefmaatregelen. Daarna bepaalt de (sprongsgewijze) tariefontwikkeling of sprake is van een lagere of hogere kostendekkingsgraad.
  • we willen het aantal ritten dat onder de noemer van “Wmo-vervoer” plaatsvindt naar “oneigenlijke” bestemmingen terugbrengen met 10% per jaar. Of dit haalbaar is hangt sterk samen met de juridische houdbaarheid van het beleid gericht op het weren van “medische ritten”. Naar verwachting komt hier in de loop van 2011 meer duidelijkheid over. De reductie van oneigenlijke ritten gaat gepaard met een toename van het aantal deeltaxiritten waarvoor Wmo-gerechtigden een hoger klanttarief betalen (afhankelijk van de leeftijd het senioren- of het vrije reizigerstarief). Of de doelstelling van 10% ook na 2013 (afschaffing seniorentarief) realistisch is zal moeten blijken.