Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Programma 3 Verbeterd en Toegankelijk OV in West-Brabant

Regio West-Brabant pakt door!
Weer volop kansen voor gemeenten in 2016

 

Mentale toegankelijkheid van het openbaar vervoer
Toegankelijkheid van het openbaar vervoer omvat naast de fysieke inrichting van halten  en voorzieningen in de bus ook de component ‘mentale toegankelijkheid’. Dit gaat over de beleefde toegankelijkheid van reguliere vervoersmiddelen zoals de stads- en streekbus, de buurtbus. Niet iedereen weet dat het tegenwoordig heel gemakkelijk is om in de bus te stappen (of te “rollen”), en dat er in de bus zitplaatsen gereserveerd zijn voor minder-mobiele reizigers. Op een scherm en via een geluidsinstallatie wordt halte-informatie weergegeven zodat reizigers weten hoe lang hun reis nog duurt en wanneer zij op hun plaats van bestemming zijn. Gemeenten en provincie vinden het belangrijk dat minder-mobiele reizigers weten én erop vertouwen dat ook zij met reguliere vormen van vervoer kunnen reizen en niet (altijd) gebruik hoeven te maken van de deeltaxi of ander speciaal vervoer als zij erop uit gaan.

 

Acties in West-Brabant 2015
De bestuurscommissie KCV heeft in 2015 een bedrag van 600.000 euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van lokale en regionale projecten om de mentale toegankelijkheid van reguliere vervoersmiddelen te vergroten. In totaal zijn er 17 projecten uitgevoerd, waaronder de organisatie van diverse OV informatiedagen- loketten en workshops. Bekijk hier het overzicht van alle projecten. De projecten zijn gemonitord en geëvalueerd. De resultaten van en ervaringen binnen de diverse projecten zijn besproken tijdens de Oogst- en zaaiochtend: het is goed samen reizen in West-Brabant op 19 februari 2016. Bekijk hier  de sfeerimpressie van de Oogst- en zaaiochtend. Op basis van de projectresultaten en geleerde lessen heeft de Bestuurscommissie KCV in maart 2016 de aanpak ‘Mentale toegankelijkheid openbaar vervoer’ voor 2016 vastgesteld.
 
Volop kansen voor gemeenten in 2016
Gemeenten in regio West-Brabant kunnen gedurende heel 2016 een projectvoorstel indienen om de mentale toegankelijkheid van het openbaar vervoer te vergroten. De Bestuurscommissie KCV heeft voor de uitvoering van deze lokale projecten een bedrag van 590.000 euro beschikbaar gesteld. Projecten kunnen tot 100% gesubsidieerd worden en moeten uiterlijk 31 december 2016 zijn uitgevoerd. Bekijk hier het Toetsingskader ‘subsidie vervolgaanpak toegankelijkheid OV en/of andere alternatieven voor Wmo-maatwerkvervoer Regio West-Brabant’.

 

Naast de subsidiemogelijkheden die er zijn voor gemeenten, worden er in 2016 een aantal regionale projecten uitgevoerd.

 

Lesprogramma OV voor leerlingen in het speciaal onderwijs
Er wordt een lesprogramma over het OV aangeboden aan alle scholen in de regio die speciaal onderwijs bieden. Het lespakket bestaat uit een aantal theorie en praktijklessen. Bekijk het filmpje over het lespakket OV4U dat in 2015 is aangeboden aan 10 groepen leerlingen die speciaal onderwijs volgen.


Werving en scholing van mobiliteitsconsulenten
Een mobiliteitsconsulent is een speciaal opgeleide vrijwilliger die in de eigen gemeente inwoners adviseert over hoe zij het beste van A naar B kunnen reizen.  Mobiliteitsconsulenten informeren daarbij niet alleen over gebruik van het reguliere OV, maar óók over deeltaxi en eventuele vrijwillige vervoersdiensten in de gemeente. Bovendien kan een mobiliteitsconsulent helpen bij de aanvraag en het gebruik van een OV-chipkaart en helpt nieuwe reizigers letterlijk op weg door ze te begeleiden bij een eerste OV-reis. Mobiliteitsconsulenten worden begeleid/aangestuurd vanuit een lokale vrijwilligers- of welzijnsorganisatie in hun eigen gemeente. In 2016 wordt ingezet op het werven en opleiden van nieuwe mobiliteitsconsulenten en op het borgen van de aanpak zodat mobiliteitsconsulenten duurzaam inzetbaar zijn in de regio. Bekijk het filmpje over de mobiliteitsconsulenten in West-Brabant.

 

OV informatieloketten
In 2016 worden er een aantal OV informatie loketten georganiseerd op diverse hotspots in de regio (o.a. week- en jaarmarkten, braderieën, evenementen). Bij een OV informatieloket kunnen (potentiële) deeltaxireizigers) vragen stellen over het gebruik van het OV; een persoonlijk reisadvies krijgen; een kijkje in een bus van Arriva nemen; en een gratis OV-chipkaart aanvragen.

 

Train-de-trainer-trajecten Mee op Weg
Zorgaanbieders die dagbesteding bieden in de regio kunnen deelnemen aan een train-de-trainer-traject waarin zij leren hoe ze zelfstandig intensieve begeleidingstrajecten kunnen opzetten zodat hun cliënten (die dat kunnen) zelfstandig leren reizen met bijvoorbeeld het OV.

OV-trainingen voor Wmo-consulenten en andere leden van wijkteams
Alle Wmo consulenten en andere lederen van wijkteams kunnen in 2016 deelnemen aan een OV-training. Tijdens deze training leren zij hoe het OV werkt en wie hier wel/geen gebruik van kan (leren) maken.

 

OV-wijzer informatiepakket
Inwoners (64+) in gemeenten Etten-Leur, Drimmelen en Oosterhout ontvangen in 2016 een OV-wijzer informatiepakket. Dit pakket bestaat o.a. uit een OV-wijzer van regio Breda (gericht op het Amphia ziekenhuis en het centrum) met een duidelijke kaart van de OV mogelijkheden, de toegankelijkheid van de halten, informatie over reiskosten, vervoersbewijzen en (patroon) tijden van de betreffende buslijnen.

 

Effectmeting
Om zicht te krijgen op de langere termijn effecten van de verschillende acties uit 2015, wordt er bij diverse deelnemers en bezoekers dit jaar nogmaals telefonisch een vragenlijst afgenomen. Ook worden de nieuwe projecten gemonitord en geëvalueerd.

 

Contact
Voor vragen en advies over mentale toegankelijkheid en/of over de beschikbare subsidie kunt u terecht bij Birke Loonen, birke.loonen@west-brabant.eu, 06 55 41 57 51.