Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Duurzaamheidsbalans West-Brabant

Met het opleveren van drie rapporten (duurzaamheidsbalans 2013, factsheets, kaartenboek) eind 2013 heeft Telos (Brabants Centrum voor Duurzame Ontwikkeling) haar opdracht voor het opstellen van de Duurzaamheidsbalans West-Brabant 2013 afgerond. De provincie Noord-Brabant heeft de totstandkoming van de duurzaamheidsbalans ondersteund door zowel een financiële als inhoudelijke bijdrage te leveren aan het proces van dataverzameling.

 

De Duurzaamheidsbalans West-Brabant

In 2012 hebben we als overheden met onze partners uit bedrijfsleven, onderwijs-veld en maatschappelijke instellingen de Strategische Agenda West-Brabant vastgesteld. Centraal uitgangspunt daarin is dat het goed toeven was, is, maar ook moet blijven in West-Brabant. Daarom hebben we het uitgangspunt vastgelegd dat we bij al onze activiteiten streven naar de balans tussen economie, ecologie en leefbaarheid.
In deze Duurzaamheidsbalans is onderzocht hoe we er nu voorstaan, wat ons vertrekpunt is in deze balans tussen economie, ecologie en leefbaarheid.

 

Het maken van de duurzaamheidsbalans is geen project dat vanachter het bureau is uitgevoerd maar dat gestalte heeft gekregen in de interactie met de direct betrokkenen. Het gaat uiteindelijk om het formuleren van een gezamenlijke door alle stakeholders gedragen inzet voor verdere actie. De duurzaamheidsbalans houdt de regio een indringende spiegel voor en laat zien dat de regio nog een lange weg te gaan heeft op haar duurzame ontwikkelingspad. Dat is op zich niet erg: het hoort bij het hebben van een ambitie. Zonder ambitie immers geen ontwikkeling.


Relatie met de Strategische Agenda West-Brabant en Uitvoeringsprogramma

De resultaten van de Duurzaamheidsbalans West-Brabant 2013 worden als input genomen voor het actualiseren van het uitvoeringsprogramma.

 

Samenvatting

Contact

Sjaan van den Heuvel,

Programmamanager Duurzaamheid

T: 076-5027205

E: sjaan.vandenheuvel@west-brabant.eu