Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Afvalloze samenleving

In de RWB is een regionale afvalvisie opgesteld. Deze visie ‘Duurzaam West-Brabant. Een bijdrage uit de afvalhoek’ gaat in op het ombuigen van een lineaire economie (van grondstof naar afval) naar een circulaire economie (grondstoffen worden hergebruikt). Een duurzame samenleving is “volhoudbaar”: die samenleving heeft het optimale evenwicht tussen people, planet en profit bewerkstelligd. Dit onderwerp raakt daarmee andere programma’s zoals Versnelling Energietransitie en Concurrerende Economie.

 

De kracht van de samenwerking tussen de gemeenten is dat we elkaar kunnen inspireren, uitdagen en ondersteunen om de gezamenlijk gemaakte afspraken te realiseren. Er zijn regionaal twee afspraken gemaakt: 150 kg restafval per inwoner in 2017 en Afvalloos in 2030. Dit wordt niet vanzelf gerealiseerd. Om de afgesproken doelstellingen te bereiken, wordt er samengewerkt bij verschillende projecten, omdat dat sneller, effectiever en efficiënter gaat.


In 2017 wordt de tweejaarlijkse benchmark uitgevoerd. Die benchmark zorgt ervoor dat de inzamelingsresultaten van de gemeenten worden geanalyseerd en onderling vergeleken. Tijdens een symposium geven dit verder vorm.


Verder wordt er met het pilot-project Afvalloze Regio door Duurzaam Door voor gezorgd dat de gemeenten geïnspireerd worden en vernieuwende ideeën met de drie O’s in praktijk vorm kunnen gegeven.

 

 

 


 

 

Samenvatting

Deze regionale visie ‘Duurzaam West-Brabant. Een bijdrage uit de afvalhoek’ gaat in op het ombuigen van een lineaire economie (van grondstof naar afval) naar een circulaire economie (grondstoffen worden hergebruikt).

Contact

 

Bestuurlijke ambassadeur
Jaap Kamp, wethouder gemeente Moerdijk

 
Irene Koch
Beleidsmedewerker Duurzaamheid
T: 076 5027220
E: irene.koch@west-brabant.eu