Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Becoming Vincent: Vincent van Gogh West-Brabant

Vincent van Gogh is wereldwijd een icoon. Van Gogh werd in Zundert geboren op de eerste sterfdag van zijn broertje dat ook Vincent heette. In Etten maakte Vincent bepaalde ingrijpende gebeurtenissen voor het eerst mee. Hij gaat zich serieuzer toeleggen op tekenen. Hij wordt voor het eerst echt verliefd en ervaart liefdesverdriet. Hij zet zich steeds sterker af tegen het geloof dat leidt tot een breuk met zijn vader…….

 

Naast Zundert en Etten zijn er nog plaatsen in de regio waar van Gogh zijn voetsporen heeft achtergelaten. West-Brabant is de bakermat van Vincent.

In 2015 is het precies 125 jaar geleden dat Vincent van Gogh (1853-1890) is gestorven. Dit moment wordt internationaal aangegrepen om de beroemde Nederlandse kunstenaar te eren met een kwalitatief hoogstaand programma: belangwekkende tentoonstellingen, fietsroutes, kunstmanifestaties, maar ook digitale applicaties, etc. Als overkoepelend thema voor het Van Gogh-jaar is gekozen voor '125 jaar inspiratie'. Uit allerlei onderzoeken blijkt niet voor niets dat Van Gogh wereldwijd een van de populairste kunstenaars is. In opdracht van Regio West Brabant, Landstad de Baronie en de Gemeente Breda en in samenwerking met Van Gogh Brabant is aan NHTV gevraagd om een cultuurtoeristisch ontwikkelingsplan in het kader van Van Gogh op te stellen. De opdracht was om te komen tot een plan om de regionale aantrekkelijkheid te vergroten en meer samenhang te creëren in het culturele en cultuurtoeristische aanbod om zo een basis te vormen voor een regiobrede investering in het Van Gogherfgoed. Het gaat daarbij in eerste instantie om het uitwerken van een visie om regiobreed meer rendement te kunnen halen uit (potentiële) toeristische bezoek. Het plan gaat in op de verbetering van de zichtbaarheid en ontsluiting van het Van Gogh erfgoed in de regio. De opdrachtgevers en Van Gogh Brabant hebben als wens om Vincent van Gogh als brand image een centrale rol te geven zodat vanaf 2015 een substantiële groei in het aantal toeristen te realiseren is voor (onder andere) de regio West-Brabant. Daarbij richten we ons vooral op het cultuurtoerisme en daarbinnen met name op de short-break markt alsmede (inter)nationale toeristen uit Europa, Japan, VS en de BRIC-landen. Het eindrapport dat de titel “Becoming Vincent” draagt, geeft aan hoe de toeristische beleving van Vincent van Gogh in West-Brabant eruit kan zien aan de hand van een narratief concept (storytelling).

 

De rapportage “Becoming Vincent” beschrijft een betekenisvolle context, een positionering van West-Brabant in het totale leven van Vincent van Gogh die ruimte beidt voor het onderbrengen van een grote variëteit aan initiatieven en locaties. Daarbij creëert het een betekenisvolle aanvulling het huidige, internationale populaire aanbod van het Van Gogh Museum en het Kröller-Möller Museum. Tevens vormt Becoming Vincent de opmaat naar zijn leven in Frankrijk dat getypeerd kan worden als “Being Vincent”.

 “Becoming Vincent” als inhoudelijk koers voor Van Gogh West Brabant staat of valt met een gezamenlijke aanpak, eenzelfde betekenisgeving en positionering in de wereld van het internationale toerisme. Om te beginnen dient dit een Brabantse samenwerking te zijn in combinatie met de reeds geborgde samenwerking op landelijk en internationaal niveau. Binnen deze kaders van coöperatie rendeert iedere geïnvesteerde euro maximaal.

 

Een cruciale vervolgstap is het zichtbaar en beleef maken van het erfgoed van Vincent van Gogh in de regio West Brabant. De toerist komt vol belangstelling op voor hem/haar volstrekt onbekende locatie en is op zoek naar herkenning en begeleiding om zich maximaal te kunnen verdiepen in het leven en locaties van inspiratie van Vincent van Gogh. Herkenbare uniforme symbolen, landmarks in een direct herkenbaar en markant ensemble van voorzieningen vormen de basis voor een goede beleving en een onbekommerd bezoek aan ‘Vincent’s erfgoed en regio’.

 

Van Gogh inzetten als icoon ter profilering van de regio om zo het toerisme te bevorderen is structureel van aard, blijft dus ook na 2015 doorgaan.

 

Resultaten Van Gogh jaar 2015
1. Audiozuilen geplaatst in Zevenbergen (1), Breda (2), Zundert (2), Etten Leur (2).
2. Viral (kort en lang), productie Omroep Brabant: Bloemencorso Zundert, Redhead Days Breda, Lekker Etten-Leur, Van Gogh Huis Zundert, Van Gogh Kerk Etten-Leur, Audiozuilen RWB. Klik hier voor de langere versie van het filmpje.
3. Van Gogh fietsroute is herzien en onlangs uitgeroepen tot Europese fietsroute van het Jaar 2016!
4. Van Gogh huis Zundert: 70% meer bezoekers en het aantal buitenlandse gasten nam toe tot 25% van het totaal bezoek.
5. Aantal buitenlandse gasten in Q1 t/m Q3 gestegen met 13% (van 689k tot 776k); hotelgasten met 17% gestegen (van 469k tot 547k).
6. Van alle Nederlanders heeft 6,4% een dagtrip naar Brabant ondernomen mede naar aanleiding van het Van Goghjaar (1.075.000 bezoekers).
7. Bezoek voor meerdaags verblijf aan Brabant mede door Van Gogh Jaar: 5,4% (907.000 bezoekers).

 

Werkend aan (2016)
1. Uitbreiding audiozuilen in Rucphen (Dorpsstraat Sint-Willebrord), Halderberge (Reiskoffer + Hoeven), Breda (Liesbos), Etten-Leur (Zwartenbergse Molen), Zundert (Pannenhoef).
2. Fietsroute Van Gogh West-Brabant (langs audiozuilen), aansluiten bij Van Gogh Brabant route.
3. Pilot “oculus rift experience” Etten-Leur: aankomst in Etten, Vincents start van een carrière. Speelt zich dan af op 1e Paasdag 1881 tijdens een voor Vincent allesbeslissend familieberaad, aan tafel in de woonkamer in de pastorie, met Vincent, pa en Theo als karakters……. 

 

 

Meer informatie over Van Gogh Brabant en het Van Gogh jaar 2015 is o.a. te vinden op: www.vangoghbrabant.com/nl, www.vangogheurope.eu/   www.nbtc.nl/nl/homepage/artikel/vincent-van-goghjaar-in-2015.htm 

 

 

 

Samenvatting

Becoming Vincent is een cultuurtoeristisch ontwikkelingsplan om de regionale aantrekkelijkheid te vergroten en meer samenhang te creëren in het culturele en cultuurtoeristische aanbod om zo een basis te vormen voor een regiobrede investering in het Van Gogherfgoed. Het gaat daarbij in eerste instantie om het uitwerken van een visie om regiobreed meer rendement te kunnen halen uit (potentiële) toeristische bezoek. Het project heeft als doel om de zichtbaarheid en ontsluiting van het Van Gogh erfgoed in de regio te verbeteren.

Contact

Nico Sommen

T. 076 5027233

E. nico.sommen@west-brabant.eu