Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Duurzame Mobiliteit

In de Strategische Visie West-Brabant is vastgelegd dat de regio in 2020 de uitstoot van CO2 met 30% heeft verminderd. Mobiliteit veroorzaakt, landelijk, gemiddeld 36% van de CO2-uitstoot, waarvan ongeveer 75% voor rekening van het wegverkeer. Dit betekent dat mobiliteit aanzienlijk bijdraagt aan de CO2-uitstoot. De bestuurlijke afspraak is om daar gezamenlijk actie op te ondernemen en een regionale visie op duurzame mobiliteit op te stellen. Een omschakeling naar duurzame mobiliteit is dan ook een belangrijk onderdeel van integraal klimaatbeleid. Naast het klimaatvraagstuk heeft een inzet op duurzame mobiliteit voordelen. Het gemotoriseerde verkeer is een grootverbruiker van fossiele brandstoffen.

Het resultaat is een verminderde CO2-uitstoot door mobiliteit door de drie thema’s in een visie: minder, schoner en zuiniger.

 

De verbranding van fossiele brandstoffen leidt tot een afname van de beschikbare olievoorraden en tot emissies van schadelijke stoffen.


Visie waarin wordt beschreven:

  • Kansrijke thema’s waarop gemeenten en/of de regio een rol kunnen spelen op het gebied van het bevorderen van duurzame mobiliteit.
  • De mogelijke partners van de overheid, de rol van ondernemers en het onderwijs.
  • Een doorkijk naar kansrijke projecten en activiteiten om de visie te realiseren. Acties die door de regio/gemeenten worden geïnitieerd waarop de grootste duurzaamheidswinst te behalen valt.

 

In het najaar van 2015 vindt een symposium Duurzame Mobiliteit in West-Brabant plaats. Het symposium is bedoeld om op basis van de concept-visie gezamenlijk stappen te zetten die leiden tot de invulling van de visie en programma, inclusief prioritering van projecten en activiteiten. 

 

Samenvatting

In het najaar van 2015 vindt een symposium Duurzame Mobiliteit in West-Brabant plaats.

 

Zie hieronder bij downloads:

2 korte interviews over het symposium met de portefeuillehouder Izak Koedoot en met Johan Jansse, zzp-er JJAdvies.

Contact

Bestuurlijke ambassadeur
Izak Koedoot, wethouder gemeente Woudrichem

 

Contact
Irene Koch
Beleidsmedewerker Duurzaamheid
T: 076 5027220
E: irene.koch@west-brabant.eu