Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Regionale Agenda Wonen West-Brabant

Deze gezamenlijke agenda van de regio en de provincie kijkt terug en formuleert vanuit de actuele ontwikkelingen op de regionale woningmarkt de gezamenlijke regionale opgaven die de regio met provincie het komend jaar wil oppakken. Tevens zijn in de agenda de geactualiseerde woningbouwafspraken voor de regio West-Brabant opgenomen.

 

De regionale agenda bestaat uit twee delen, deel A en deel B

In deel A is het regio specifieke gedeelte opgenomen, in de Regionale Agenda Wonen – deel B is een algemeen Brabants beeld geschetst van de woningmarkt en de opgaven die daar de komende jaren liggen. De beelden die hieruit naar voren komen, zijn ook voor de regio West-Brabant herkenbaar en van toepassing.

 

Actuele thema’s Regionale Agenda Wonen 2017

1. Subregionale uitwerking vijf leidende principes in de drie subregio’s Breda e.o, West en Land van Heusden en Altena. Hiermee geven de subregio’s een vervolg aan de structurele transitie en uitdagingen op de woningmarkt waar de West-Brabantse gemeenten voor staan.

2. Regionale dossiers:

  • Bouwberaad West-Brabant
  • Platform Wonen
  • Huisvesting arbeidsmigranten
  • Wonen met zorg
  • Energietransitie

 

Coördinatie, afstemming, monitoring en kennisuitwisseling loopt via RWB en het portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen en RRO.

 

Afstemmingsoverleg Wonen
In het afstemmingsoverleg Wonen wordt samen met de provincie, voorzitters subregio’s en trekkers woonthema’s & projecten de voortgang van de thema’s en bijbehorende projecten uit de Regionale Agenda Wonen besproken.

 

 

Samenvatting

Contact

Paul Vermeulen

Programmamanager Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Leefbaarheid

T. 076 5027204, 0651663631

E. paul.vermeulen@west-brabant.eu

 

Ewelina Joosen

Beleidsadviseur Wonen

T. 076 5027231

E. ewelina.joosen@west-brabant.eu

 

Anne-Marie van Dun

Projectassistent Wonen

T. 076 5027207

E. anne-marie.vandun@west-brabant.eu