18 december 2020

Ontwikkeldag

De specifieke locatie en tijd voor deze bijeenkomst volgen nog.

Op de ontwikkeldagen ontmoeten de bestuurders vanuit de regio (gemeenten en waterschappen) en provinciale bestuurders elkaar. Het gaat om integraal samenwerken op de beleidsterreinen ruimte én mobiliteit. Inmiddels is het aandachtsgebied verbreed met onderwerpen als energietransitie, klimaatadaptatie en verduurzaming van het landelijk gebied. Wat de onderwerpen gemeen hebben is dat ze betrekking hebben op de fysieke leefomgeving.

Doel van de ontwikkeldagen is om als regionale partijen samen met de provincie richting te bepalen en uitvoeringsafspraken te maken. De ambitie is ook om meer vanuit een integrale gebiedsgerichte aanpak de problematiek te benaderen. Inmiddels hebben we een aantal succesvolle ontwikkeldagen achter de rug en leren we steeds beter de krachten als gezamenlijke overheden te bundelen.

De ontwikkeldagen zijn ook een opmaat naar het ‘nieuwe’ werken, de één overheidsgedachte, zoals de nieuwe omgevingswet dit voorstaat. Alle overheden zetten doelgericht hun instrumentarium in om de maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.Datum

Vrijdag, 18 december, 2020
00:00 - 04:00.

Locatie

Locatie volgt nog.

Betrokken bestuurder

Paul de Beer

Wethouder
Gemeente Breda

Ook interessant voor u

15
okt.
EconomieArbeidsmarktMobiliteitRuimte

Strategisch Beraad

Bekijk evenement
29
okt.
Arbeidsmarkt

West-Brabant werkt met Talent!

Bekijk evenement
11
nov.
Economie

Economic Board West-Brabant

Bekijk evenement