26 januari 2022

Themacafé Human Capital West-Brabant

Menselijk kapitaal is een voorwaarde voor het realiseren van de economische ambities en grote maatschappelijke en economische veranderingen waar we als regio voor staan. Zoals de arbeidsmarktvraag rond de energietransitie of digitalisering. In het Themacafé Human Capital West-Brabant kijken we naar de nieuwe strategie die nodig is om onze arbeidsmarkt toekomstbestendig en vitaal te houden.

Om de arbeidsmarkt te vernieuwen en de transities aan te gaan, zijn een heleboel mensen nodig. Tegelijkertijd is er in veel beroepen en sectoren een groot tekort op de arbeidsmarkt. Die kampt met veranderingen en problemen waar nog niet altijd een oplossing voor is. Die oplossing ligt bij een nauwe samenwerking tussen overheden, onderwijs en het bedrijfsleven. Dit wordt ook wel triple helix genoemd.

Regio West-Brabant (RWB) neemt daarom het voortouw voor een regionale Human Capital strategie voor West-Brabant. Deze strategie helpt ons om samen met partners uit de overheid, onderwijs en het bedrijfsleven te zoeken naar een gezamenlijk toekomstbeeld, oplossingen en manieren om deze opgave aan te gaan. Na deze avond bent u inspiratie en kennis rijker. Ook verkennen we samen met onze tafelgasten wat er moet gebeuren en hoe we dat gaan doen.

Programma

Inleiding - Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt aan Tilburg University, trapt de avond af. Hij geeft een algemene inleiding op uitdagingen en kansen op het gebied van menselijk kapitaal.

Wat is de Human Capital strategie? - In dit intermezzo presenteren we een voorstel voor een Human Capital strategie voor toekomstbestendige economische ontwikkeling in West-Brabant. Met dit initiatief hopen we een aanzet te geven voor een gerichte samenwerking op deze ook voor West-Brabant grote opgave. Wethouder Jeroen de Lange licht het voorstel toe namens RWB

Panelgesprek - Verschillende vertegenwoordigers uit het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid gaan met elkaar het gesprek aan over de uitdagingen, nodige samenwerkingen en kansen. Met onder andere:

• Jacomine Ravensbergen - vicevoorzitter College van Bestuur Avans Hogeschool
• Raymond Kouwenberg - voorzitter VNO-NCW kring Breda
• Marc van der Meer - bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt Tilburg University

Samen gaan we voor een tien voor West-Brabant!

Aanmelden

Meld u aan voor het Themacafé

Datum

Woensdag, 26 januari, 2022
19:00 - 21:00.

Locatie

Online / Microsoft Teams

Contactpersoon

Esther van Zijp

officemanager / eventplanner

Eveline Riede

adviseur Economie en Arbeidsmarkt

Robbert-Jan Willeboordse

adviseur Economie en Arbeidsmarkt

Ook interessant voor u

09
feb.
Economie

Circulair Denken & Doen

Bekijk evenement
23
feb.
ArbeidsmarktEconomieMobiliteitRuimteUitvoeringsgerichte taken

Strategisch beraad

Bekijk evenement
03
mrt.
Uitvoeringsgerichte taken

Bestuurscommissie Kleinschalig Collectief vervoer

Bekijk evenement