Welkom
op de nieuwe website van
Regio West-Brabant!

Bestuurders in the picture:
Jean-Pierre Schouw

Werkgelegenheid
West-Brabant
zit weer in de lift

Netwerkbijeenkomst RWB
over Arbeidsmarkt
van de toekomst

Nieuwe fietskaarten
Noord-Brabant

Terugblik presentatie
Corridorstudie Zuid

Bouwberaad weer geslaagd!

West Brabant
logistieke hotspot 2017

Logistieke hotspot

We scoren hoog op:

inzetbaarheid medewerkers motivatie medewerkers goede infrastructuur

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Luierhub West-Brabant:
Van poepluier naar beton

Brabantse vrijetijdssector
groeit sneller dan verwacht

West-Brabant en Hart van
Brabant investeren in
Smart Logistics en Circulaire
Maakindustrie

HAS HOGESCHOOL
KIEST NADRUKKELIJK VOOR
ZUIDWESTELIJKE DELTA

We Are Food
Brabant Europese Regio
van de Gastronomie in 2018

onze nieuwe directeur

Zuid-West tracé 380 kV Oost:
overheden blijven
samenwerken

Leisure Ontwikkel Fonds
open voor ondernemers

Meer kansen voor werk in
logistiek, techniek en bouw

Ontwerp regionale
energiestrategie
gereed

Provincie en Regio
West-Brabant
bereiken akkoord
over bedrijventerreinen

Match!
Van wethouder
naar accountmanager

Zonder boer geen voer