03 mei 2022

Aanleg glasvezel in regio op schema: 'In 2024 kan het West-Brabantse glasvezelnet compleet zijn'

Voorwaarde voor een innovatieve regionale economie, is de kwaliteit van de digitale infrastructuur. Nieuwe, slimme systemen betekent dat veel data snel moet kunnen worden verwerkt en getransporteerd. Bijvoorbeeld door middel van glasvezelkabels. Regio West-Brabant (RWB) liet daarom een inventarisatieonderzoek uitvoeren over de voortgang van de aanleg. Dit onderzoek is inmiddels positief afgerond.

Het onderzoek focust zich vooral op de volledige dekking van glasvezel in West-Brabant en waar zich mogelijk blinde vlekken in het netwerk bevinden. De resultaten leiden tot een positief beeld van het netwerk. Verantwoordelijk wethouder Jeffrey van Agtmaal: "Ik ben blij dat het glasvezelnet in West-Brabant goed op orde is. Naar verwachting kan in 2024 het West-Brabantse glasvezelnetwerk compleet zijn."

Een goed en stabiel glasvezelnetwerk is volgens hem van grote waarde voor allerlei sectoren. Glasvezel zorgt onder meer voor een zeer stabiele verbinding voor internet of tv, met een hoge kwaliteit. Ook zorgt glasvezel voor een hogere uploadsnelheid en downloadsnelheid. Van Agtmaal: "Glasvezel brengt ook voor bedrijven als ziekenhuizen of zorginstellingen deze voordelen met zich mee. Maar dan moeten wel zoveel mogelijk bedrijven of instellingen de mogelijkheid hebben om op glasvezel aangesloten te worden en over te stappen."

Voorwaarde 

Glasvezel speelt daarmee ook een belangrijke rol bij het vernieuwen van de West-Brabantse economie. Dit geldt voor zowel voor de gemeenten zelf, woonkernen, bedrijventerreinen en buitengebieden. Uiteindelijk moet er een volledig, toekomstbestendig netwerk liggen waarop West-Brabantse bedrijven en huishoudens kunnen worden aangesloten.  

Vervolgstap 

Het is aan de gemeenten zelf om de laatste stappen te zetten. Waaronder het bepalen van de aanlegdiepte van de kabel. Dat is een taak die de gemeenten moeten afstemmen met de aanbieder die de kabels in hun gemeente legt, vertelt Van Agtmaal. "Niet alle gemeenten werken namelijk met dezelfde providers en bovendien verschilt de bodemsamenstelling per gebied. Dit heeft invloed op hoe snel de kabels aangelegd worden." 

Meer informatie 

Meer informatie over het onderzoek of het onderwerp? Neem dan contact op met Dianne Schellekens, projectadviseur mobiliteit RWB.