31 oktober 2023

Aanvraag nieuwe Regio Deal om brede welvaart regio West-Brabant te stimuleren

West-Brabantse gemeenten, onderwijsinstellingen, bedrijven en organisaties dienden 31 oktober een voorstel in bij rijksoverheid voor het versterken van de brede welvaart via een Regio Deal, getiteld 'West-Brabants welvaren'. Een Regio Deal is een samenwerking tussen het Rijk en een regio op basis van een financiële steun. In februari 2024 keurt rijksoverheid de aanvraag goed of af. Is de aanvraag goedgekeurd, dan is ook bekend hoeveel geld er naar de regio komt.

Foto ter illustratie van West-Brabant als plantaardige regio. Bron: InBrabant.nl.

Samenwerkende partijen uit West-Brabant vragen aan de rijksoverheid €30 miljoen. Zelf willen zij €47 miljoen in de regio investeren. Regio West-Brabant (RWB) dient de aanvraag namens de partners in. Samen met hen gaat de regio voor een betere brede welvaart: betere gezondheid, gezonde omgeving, vertrouwen in elkaar en verbetering in bestaanszekerheid. Dit door versterking van West-Brabant als plantaardige regio. Dit gebeurt via verschillende programma's en projecten. De Regio Deal vormt zo een financiële stimulans voor deze programma's en projecten. Op die manier hebben West-Brabanders, deelnemende gemeenten, onderwijsinstellingen, bedrijven, zorginstanties en maatschappelijke organisaties profijt van de Regio Deal.

Jeroen Bruijns wethouder gemeente Breda en bestuurlijk trekker van de Regio Deal West-Brabant onderstreept het belang van de aanvraag: "West-Brabant heeft enorm veel potentie. Van oudsher zijn we al een plantaardige regio. Dat hebben we de afgelopen jaren versterkt", vertelt hij. "Hierdoor zijn we koploper als het gaat om de grondstoffen en toepassing die nodig zijn voor voldoende gezonde voeding en andere producten. We hebben alles zelf in huis om hiervoor te zorgen. Daarom zetten we als regio volop in op onze plantaardige kracht en de mooie kansen die er liggen. Zo laten we West-Brabant nog meer bloeien."

Brede welvaart in West-Brabant 

Brede welvaart zegt iets over kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in ons land. Dus niet alleen over economische welvaart. Het gaat op dit moment niet goed met de brede welvaart in West-Brabant. De gezondheid van West-Brabanders kan beter, ook is er minder vertrouwen in elkaar en in instanties. Daarnaast worden talenten van mensen nog onvoldoende benut op de arbeidsmarkt. Innovatie loopt achter. Gelukkig heeft West-Brabant potentie om deze problemen aan te pakken. 

Wie zijn de partners van de Regio Deal West-Brabant?

De West-Brabantse gemeenten, verenigd in RWB, werken mee aan deze Regio Deal. De projecten vinden uiteraard plaats in een of meerdere West-Brabantse gemeenten. De gemeenten zijn: Altena, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.

Ook is er een groot aantal maatschappelijke organisaties of instellingen aangesloten. Dit zijn onder andere: Curio, Avans Hogeschool, Breda University of applied sciences (BUas), GGD West-Brabant, Economic Board West-Brabant, REWIN, WerkgeversServicepunt, Provincie Noord-Brabant, Zorggroep Elde maasduinen, ZLTO, VNO NCW Brabant-Zeeland, HAS Hogeschool en waterschap Brabantse Delta.

Meer informatie

Meer informatie over het voorstel van West-Brabant voor aanpak van de brede welvaart via de Regio Deal staat op onze website. Bekijk hier meer. Houd ook onze kanalen en die van partners in de gaten voor meer informatie en nieuws.

Betrokken bestuurder

Clèmens Piena

Commissie Mobiliteit | voorzitter bestuurscommissie KCV | stuurgroep Regio Deal West-Brabant
wethouder Oosterhout

Jeroen Bruijns

Algemeen bestuur | stuurgroep Regio Deal West-Brabant
wethouder Breda

Kees Gommeren

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Economie & Arbeidsmarkt | stuurgroep Regio Deal West-Brabant
wethouder Steenbergen