07 juni 2023

Aftrap kennissessies biobased (ver)bouwen: 'West-Brabant kent van oudsher al veel potentie'

Hoe organiseer je de keten om biobased en duurzaam te (ver)bouwen? Die vraag stond vanochtend centraal tijdens de aftrap van een vierluik aan kennissessies rondom biobased bouwen in West-Brabant. In vier bijeenkomsten leren boeren, bouwers en woningcorporaties hoe ze elkaar kunnen helpen om aan de groeiende vraag naar biobased bouwmaterialen en woningen te voldoen. De sessies worden georganiseerd door Building Balance, Rabobank, REWIN en Regio West-Brabant (RWB).

Tijdens de sessies betrekken de organiserende partners vertegenwoordigers uit de West-Brabantse akkerbouw, woningbouw en woningcorporaties om samen te kijken hoe de keten beïnvloed kan worden. De agrariërs zijn nodig voor het verbouwen van gewassen, de bouwsector is nodig voor het produceren en bouwen met duurzame materialen. Woningcorporaties kunnen hierop aansturen bij nieuw- of verbouw. Zo zou het kunnen gaan. Want hoe komt bijvoorbeeld een plantaardig product als vlas uiteindelijk als isolatiemateriaal in een woning terecht?  

Kansen voor de regio 

Volgens Johan Staes, directeur Rabobank West-Brabant Noord, is het belangrijk om juist nu aan de slag te gaan met biobased bouwen. "Het momentum is goed. De vraag naar biobased bouwen wordt steeds groter. Er liggen concrete ambities, ook vanuit de overheid, om een bepaald procent van de nieuwbouw of verbouw op een biobased manier uit te voeren." Die kansen liggen er ook voor de land- en akkerbouw, vertelt hij. De gewassen en de sector zorgen dat, van oudsher al, West-Brabant veel potentie heeft voor het produceren, ontwikkelen en toepassen van biobased materiaal.  

Eeuwenoud 

"Het telen van biobased materialen zoals hennep en vlas is in Zeeland en Brabant al eeuwenoud", legt Staes uit. "Ook de toepassing hiervan is niet nieuw. Sterker nog: het is volop aan de gang. Wat er alleen nog niet is, is een goed functionerende keten van vraag en aanbod tussen de agrosector, de bouwmaterialenindustrie en de bouwsector. Die is nog niet goed op gang. Het is aan de hele keten om daar naar te kijken en dit op te pakken."

Bijeenkomst Biobased Bouwen - Vlas

Vlas wordt al eeuwenlang geteeld in West-Brabant. Het is een duurzaam materiaal dat ook toegepast kan worden in isolatiemateriaal.

Circulair en duurzaam 

Architect Harold van de Ven, werkzaam voor Building Balance, erkent dat belang: "Voor 2030 moeten er in Nederland in totaal 900.000 woningen gebouwd waarvan in Brabant minstens 130.000. Tegelijkertijd hebben we klimaatdoelen die gehaald moeten worden." Het bouwen kan volgens hem daardoor niet met de gebruikelijke niet-circulaire, uitputbare materialen. Zoals staal, beton of kunststof. Hout en natuurlijke vezels zijn het duurzame antwoord. Petra Koenders, werkzaam voor de Rabobank en Dirk van der Ven namens REWIN, deelden aansluitend voorbeelden uit de praktijk van projecten waarbij al gebruik gemaakt wordt van biobased bouwtechnieken of bouwmaterialen. Ook doet REWIN onderzoek naar biobased bouwen in de regio, samen met bedrijven.  

Agrarische sector

Eerder legde Harold van de Ven de link met de vertegenwoordigers uit de agrarische sector. Materialen als vlas, hout of hennep kun je goed in Brabant telen. Sterker nog: dat gebeurt al eeuwen. Dat kan dus een potentieel interessant verdienmodel zijn voor agrariërs én bouwbedrijven; lokaal geteelde gewassen die voor de lokale bouwsector toegepast worden. Verder kunnen ook biochemische toepassingen interessant zijn. Net als asfalt met lignine als natuurlijk bindmiddel of duurzame verf- en lijmsoorten op basis van plantaardige inhoudsstoffen.  

Johan Staes - Rabobank - Biobased Bouwen

Johan Staes vindt dat de hele keten biobased bouwen zou moeten omarmen.

Ervaringen delen en inzicht krijgen 

De bijeenkomst eindigde met een kringgesprek met de aanwezigen uit de bouw, woningbouw en agrarische sectoren. Hier deelden de aanwezigen inzichten en ervaringen met elkaar, evenals het uitwisselen van contacten. Dat leverde weer nieuwe ideeën en potentiële lijnen voor samenwerkingen in de regio op voor de volgende keer.  

Meer informatie 

Zoals gezegd vormde de bijeenkomst het eerste deel uit een vierluik bijeenkomsten rondom biobased bouwen in West-Brabant. In de drie volgende sessies zoomen we verder met de deelnemers in op hoe je als keten het verschil kunt maken, wat daar voor nodig is en hoe je door samenwerking een goed resultaat kunt bereiken. Bekijk ook de website van REWIN voor meer informatie over circulaire economie en plantbased ondernemen in West-Brabant.

Meer weten of heb je interesse over dit onderwerp en wil je een volgende keer graag aansluiten? Neem dan contact op met Transitiemaker Mark Kok (mark.kok@west-brabant.eu).