08 juni 2022

Anne Deelen: 'Het blijven ontwikkelen van talent is essentieel voor de arbeidsmarkt'

Talent ontwikkelen is één van de pijlers uit het programma West-Brabant werkt met Talent. Het doel: met innovatie en samenwerking meegaan in de veranderende arbeidsmarkt. In juni staat deze pijler dan ook centraal. In interviews met arbeidsmarktexperts kijken we naar de kansen van talentontwikkeling. In dit deel Anne Deelen, belangenbehartiger arbeidsmarkt bij VNO-NCW Brabant Zeeland en lid van de stuurgroep West-Brabant werkt met Talent.

De arbeidsmarkt staat voor grote veranderingen en uitdagingen. Waarom is talentontwikkeling daarin belangrijk?

"Het is niet meer vanzelfsprekend dat bedrijven hun vacatures vervuld krijgen. Er zijn te veel vacatures voor een te kleine beroepsbevolking. Dit leidt weer tot tekorten in het maken van producten of het leveren van diensten. Sectoren die onder grote druk staan, zoals de logistiek, de bouw en de techniek ervaren hierdoor problemen. Automatisering en robotisering kunnen oplossingen zijn om die lege vacatures in te vullen. Alleen: wie bedient die machines of robots? Dat kan alleen als het huidige en of nieuwe personeel die kennis heeft en dus ook ruimte en tijd krijgt om zich te ontwikkelen, zoals door middel van bij- of omscholing."

Wat gebeurt er als we niets doen?

"Dan bestaat de kans dat je als bedrijf uit de markt geconcurreerd wordt. Als we niets doen raakt uiteindelijk de Nederlandse economie achter op andere landen. Deels kunnen we dat oplossen, deels niet. Nederland vergrijst in een hoog tempo. Dat heeft grote invloed op de beschikbare beroepsbevolking. Het is een gegeven feit, maar het is nu wel noodzaak om er iets aan te doen."

Handen uit de mouwen dus. Wat doen de werkgevers hier zelf al aan of wat kunnen ze doen?

"Ondernemers hebben zelf een aantal knoppen waar ze aan kunnen draaien. Denk aan bijscholing van personeel, effectievere productie door inzet van robots of digitalisering. Voor grote bedrijven zijn dit uitdagingen, maar niet onoverkomelijke. Voor werkgevers uit het mkb, die naast het ondernemer zijn nu al meerdere petten binnen hun bedrijf dragen, is dat echter haast ondoenlijk. Daarom is het goed dat er initiatieven als West-Brabant werkt met Talent bestaan. Die kunnen bedrijven net dat ene zetje geven en hulp bieden met opleidingen of subsidies."

Kunt u een project van West-Brabant werkt met Talent noemen dat in uw ogen die meerwaarde heeft bewezen?

"Een mooi voorbeeld vind ik het project van de Betacompany. Dit project heeft tot doel om mensen met bijvoorbeeld autisme én een afstand tot de arbeidsmarkt een duurzame werkplek te bieden. Dat is belangrijk, met name in de IT-sector waarin de vraag naar goed opgeleid personeel hoog is."

Wat is er volgens u nog meer nodig om hier als regio het verschil in te gaan maken?

"Het blijven ontwikkelen van talent is essentieel voor de arbeidsmarkt. En dat kan eigenlijk alleen als werkgever en werknemer betere toegang hebben tot opleidings- en ontwikkelmogelijkheden. Dat mag een stuk centraler geregeld worden, bijvoorbeeld vanuit de overheid. Zo'n soort centraal geregeld platform in de regio, structureel en gestuurd door de overheid, zou voor ondernemers en werknemers kunnen helpen."

Tot slot. Als we eind 2023 terugkijken op de ontwikkeling van talenten in de regio. Wat moet er volgens u bereikt zijn, ten opzichte van de start in 2020?

"West-Brabant werkt met Talent is in mijn ogen een opstapje naar zo'n structureel orgaan of platform om subsidies en opleidingen beschikbaar te stellen of kennis te delen. Een goed initiatief ook voor betere samenwerking in de regio. Iets dat er voorheen nauwelijks was. De vervolgstap in 2023 of hierna is drieledig. Enerzijds het bewustzijn creëren bij werknemers dat ze alleen relevant blijven door zichzelf te ontwikkelen. Anderzijds moeten ondernemers ook inzien dat je je werknemers de ruimte moet geven om te ontwikkelen, wil je als bedrijf groeien. Ook is er nog de rol van de overheid. Die moet faciliterend optreden en ruimte en mogelijkheden, zoals trainingsmogelijkheden of fondsen, aan zowel werkgevers en werknemers bieden."

Meer informatie

West-Brabant werkt met Talent stimuleert een leven lang ontwikkelen. Meer weten? Kijk dan op de website van West-Brabant werkt met Talent voor meer informatie en de verschillende projecten die gestart zijn. Op 16 juni organiseert West-Brabant werkt met Talent de Dag van het TALENT ontwikkelen, waarin resultaten, ervaringen en kansen gedeeld worden. Aanmelden kan nog tot op de dag zelf via de website.