16 november 2021

Subsidie voor haalbaarheidsstudie: 'AR en VR worden steeds belangrijker in de onderhoudssector'

De toepassing van Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR) in de techniek- en onderhoudssector is veelgevraagd. Het bedrijf WWA uit Oosterhout, gespecialiseerd in robotisering en automatisering, onderzocht samen met SYNCHRON uit Etten-Leur wat nodig is om AR en VR toe te kunnen passen in de onderhoudssector. Subsidie uit het Economie & Innovatiefonds van provincie Noord-Brabant vormde de basis voor een haalbaarheidsstudie. Met positief resultaat.

Maarten Hoogwout en zijn collega's bij WWA hebben verschillende klanten die met robots werken en die zij helpen met automatisering. Denk aan bedrijven met assemblagelijnen, maar ook productierobots of klanten die robotisering gebruiken bij bijvoorbeeld het maken van een deurkozijn-combinatie. "Wat je in deze sector ziet is dat de kennis van robots heel specifiek wordt", legt Maarten Hoogwout uit. "Natuurlijk neemt een robot veel werk weg, maar het afstellen en instellen vergt steeds meer kennis van het personeel van onze klanten en dus ook opleiding of denk- en werkniveau."

Als er dan iets fout of stuk gaat, moet iemand van WWA langskomen om de problemen te verhelpen. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, zijn negen van de tien keer menselijke fouten de oorzaak van problemen bij robots en is het niet de techniek die parten speelt. "Fouten of onderbrekingen in het productieproces komen dan voornamelijk door verkeerde instellingen of handelingen", legt Hoogwout uit.

Anders werken

WWA bedacht een manier waarop het onderhoud en reparatie anders kan, gaat hij verder. "AR en VR worden steeds belangrijker in deze sector. Met die kennis in het achterhoofd zijn we verder gaan werken aan het plan om AR en VR toe te passen in het onderhoud van robots." Maar hoe doe je dat op een efficiënte, veilige én klantvriendelijke manier? Hoogwout: "Door gebruik te maken van VR- of AR-toepassingen in software en hardware, kunnen we in de toekomst op afstand een robot controleren en beheren. Bijvoorbeeld via een camera of via een speciale router op de robots zelf." Hierdoor kan een werknemer van WWA een reparatie of update uitvoeren zonder fysiek bij de robot of op locatie aanwezig te zijn.

Werkrobot WWA

Geen onderbreking

Dit ‘meekijken’ bespaart de klant geld. Er hoeft immers geen dure technicus ingehuurd te worden en ook de collega's van Hoogwout hoeven hun reguliere werkzaamheden minder vaak te onderbreken voor een storingsmelding. Overigens is de technische sector geen uitzondering. VR en AR worden op deze manier ook toegepast in sectoren zoals de zorg of het onderwijs. Een docent of stagebegeleider kan met een speciale bril bijvoorbeeld meekijken met de student. Hoogwout: "De innovatie in dit geval zit hem in het verbinden van deze tools met de vraag vanuit de praktijk: het bedrijfsleven."

Interesse

Het geld uit de subsidie vormde een mooie start voor het onderzoek dat, als het aan Hoogwout ligt, zeker naar meer smaakt. Ook verschillende klanten van WWA in West-Brabant toonden interesse omdat zij makkelijker geholpen kunnen worden. "De vervolgstap is nu om een platform te ontwikkelen waar we nog beter over de schouder van bedrijven mee kunnen kijken voor onderhoud en tijdens storingen. Daar is zeker vraag naar, maar het kost tijd en geld om dit te ontwikkelen", licht hij toe.

Kennisdeling

Met name de hardware ontwikkelingen van AR-brillen is een ontwikkeling die nog niet erg vlot verloopt. Maar dat betekent niet dat er stil wordt gezeten. In de tussentijd zoekt Hoogwout contact met studenten van opleidingen aan Avans, Curio en Breda University of Applied Sciences om de opgedane kennis te delen en na te denken en werken aan oplossingen voor de toekomst. Ook bij het fieldlab Breda Robotics wordt de opgedane kennis en ervaring gedeeld met studenten en betrokken partners. Zo hebben uiteindelijk meer partijen uit West-Brabant profijt van het onderzoek in de haalbaarheidsstudie.

Meer informatie

Het is inmiddels niet meer mogelijk om een E&I-subsidie aan te vragen. Op zoek naar een andere manier om subsidie aan te vragen voor een project? Bekijk dan ons subsidieloket.