10 juli 2020

Werken aan een gezonde balans tussen goederenvervoer spoor en leefbaarheid

Op 9 juli 2020 bracht staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven een werkbezoek aan Eindhoven. Ze sprak daar over de spanning tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor en leefbaarheid en de verstedelijkingssopgave met gedeputeerde Christophe van der Maat, wethouder Monique List-de Roos van gemeente Eindhoven en wethouder Helm Verhees van gemeente Deurne.

Een van die plekken waar dit samenkomt is de regio West-Brabant. Het spoor loopt hier dwars door diverse woonkernen. Er bestaat een grote nationale ambitie voor het stimuleren van het goederenvervoer per spoor. Verantwoorde groei van deze vorm van transport is belangrijk, want al deze goederen per weg vervoeren is geen optie. Om beide ontwikkelingen mogelijk te maken moeten de betrokken partijen samen zoeken naar oplossingen. Dit is een lastige puzzel. Provincies en gemeenten dringen daarbij aan op constructieve oplossingen, zoals beschreven in het position paper ‘Basisnet in balans’ dat gedeputeerde Van der Maat aan de staatssecretaris overhandigde.

Situatie in West-Brabant

De bestuurders van Regio West-Brabant ondersteunen de aanpak zoals beschreven in het position paper. "We willen de veiligheid en zelfredzaamheid van onze inwoners zo optimaal mogelijk blijven garanderen", aldus de reactie van de Commissie van Advies Mobiliteit.

Dit position paper is gezamenlijk geïnitieerd en opgesteld door gemeenten en provincies in Zuid-Nederland. Voorgesteld wordt om op de korte termijn bijvoorbeeld de Betuweroute optimaal te gebruiken. Voor de langere termijn wordt de oplossing onder meer gezocht in het verplaatsen van het vervoer van gevaarlijke stoffen van het spoor naar het water of via buisleidingen en het realiseren van de zogenoemde Goederenruit. Zuid-Nederland wil met de staatssecretaris komen tot een maatregelenpakket met een zorgvuldige balans tussen ruimte, woningbouw, vervoer, hinder, economische belangen en veiligheid.

Gezamenlijke opgave

Het is een gezamenlijke opgave van Rijk, vervoerders, ProRail en de regio om ervoor te zorgen dat het spoorvervoer verantwoord kan groeien, maar ook om mogelijk te maken dat inwoners op een veilige en leefbare manier langs het spoor kunnen wonen, werken en verblijven. Investeren in het spoor heeft een positief effect op het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid zowel ten behoeve van het spoorgoederenvervoer als het personenvervoer.

De staatssecretaris heeft met de bestuurders afgesproken terug te komen op het position paper in de overleggen in het kader van basisnet en het Toekomstbeeld OV.

Meer informatie

Het position paper ‘Basisnet in balans’ is hieronder in te zien en te downloaden.

Position paper 'Basisnet in balans'