28 september 2021

Biobased bouwen in West-Brabant: 'De plannen liggen er. Nu nog een uitvoerder'

Pim Mossou en Joost Meerman van MEMO Projectontwikkeling uit Breda hebben een helder doel: Biobased bouwen op grote(re) schaal om het woningtekort terug te dringen en tegelijkertijd een deeloplossing te bieden voor de klimaatproblemen. Met subsidie uit het Economie & Innovatie-fonds van de provincie Noord-Brabant startten ze in 2020 met het onderzoek naar biobased bouwen.

Inmiddels ligt er op het bureau bij MEMO Projectontwikkeling een artist impression van een volledige woonwijk met ruim dertig tot vijftig geprefabriceerde woningen uit hout. De Kok Bouwgroep bracht als samenwerkingspartner hun expertise in op het gebied van techniek en praktische uitvoeringszaken op een bouwplaats.

Woningen als een bouwpakket

Hoewel de huizen stuk voor stuk uniek zijn aan de buitenkant, zijn ze dat van binnen niet: ieder huis heeft een houten casco en ook het verdere binnenwerk is van hout. Het plan is om de onderdelen van de huizen in een timmerfabriek te maken. Net zoals een IKEA-bouwpakket, alleen dan groter en geavanceerder. Zo kunnen er dan twee-onder-één-kapwoningen, rijtjeswoningen of vrijstaande woningen worden gebouwd. In hun project is een mix uitgewerkt tussen modulaire bouw en grote prefab elementen. MEMO wijkt volgens Pim Mossou en Joost Meerman daarmee af van de aanbieders van recreatiewoningen en tiny houses, door zich te richten op grotere woningen voor starters, gezinnen, doorstromers en senioren.

Stikstofuitstoot verminderen

Prefab woningen hebben in Nederland een bijsmaak uit de jaren veertig en vijftig, toen er na de Tweede Wereldoorlog in een rap tempo nieuwe huizen moesten komen. In de jaren daarna nam steen het snel weer over. Maar het principe van prefabwoningen is eigenlijk heel gunstig en er wordt ook anno 2021 nog met prefab onderdelen gewerkt. Dat is niet gek, want over het algemeen is prefab bouwen gunstiger voor het klimaat, vertelt Mossou. "De productie en het aanvoeren van traditionele bouwmaterialen naar een bouwplaats door vrachtwagens zorgt namelijk voor veel CO2- en stikstofuitstoot. Net als de bouw zelf. Bij ons ontwerp is dat een stuk minder. Met slechts twee vrachtwagens kan één huis geleverd worden."

Zet dat volgens hem naast de vele ritjes van de cementwagens en leveranciers van bouwmaterialen en je hebt een flinke vermindering van beweging op de bouwplaats, wat weer minder uitstoot als gevolg heeft.

Pim Mossou, Joost Meerman MEMO projectontwikkeling

Hout als biobased materiaal

"Historisch gezien hebben we in Nederland dus niet veel met houten huizen. Cement en steen zijn favoriet", vertelt Mossou. "Maar met het oog op de toekomst zie je daarin verandering." Hout houdt namelijk CO2 vast en er komt nagenoeg geen CO2 vrij bij het verwerken en het gebruik ervan. Dit in tegenstelling tot de hoge uitstoot van cement- of staalfabrieken. Hout van goede kwaliteit is daarom een duurzaam en geschikt materiaal om, gezien de klimaatdiscussie, mee te werken. Beide heren beseffen zich dat de bouwwereld niet in één dag switcht van materialen, maar vooralsnog willen zij die duurzame stap graag maken. "Op biobased gebied willen we eerst voor die acht gaan, waarna we bij succes doorgaan voor de tien", blikt Meerman vooruit. "Als ontwikkelaar wil je toch graag voorop lopen."

Woningnood en partners

Met de flinke krapte op de woningmarkt, hopen ze ook dankzij hun onderzoek naar biobased bouwen een gedeeltelijke oplossing te bieden voor de woningnood. "Dankzij prefab kun je in een korte tijd een groot aantal woningen realiseren. Dat gebeurt nu al wel door de gevestigde partijen, maar niet met hout. Dat heeft weer milieu- en duurzaamheidsgevolgen tot gevolg", vertelt Meerman. Het liefst zouden Meerman en Mossou na het uitwerken van de plannen direct de theorie in de praktijk brengen. Maar het is lastig om partijen te vinden die zich aan een dergelijk project willen wagen.

Er worden al gesprekken gevoerd met een bank en gemeente, maar de ideale partner is nog niet gevonden. "We zoeken grotere instanties zoals de provincie of West-Brabantse gemeenten en woningcorporaties die samen met ons deze woningen willen bouwen", merkt Meerman op. Ook investeerders die gezamenlijk projecten willen ontwikkelen en uitwerken zijn als het MEMO ligt van harte welkom.

Een goed begin

De subsidie uit het E&I-fonds vormt voor hen in ieder geval een goed begin om hun plannen te verwezenlijken. "We gaan er zeker mee door en hopen dan ook snel onze woningen in West-Brabant daadwerkelijk te mogen bouwen", besluit Meerman. "Alles staat in de startblokken om te kunnen beginnen. Prestatierapporten, berekeningen en tekeningen: het ligt allemaal klaar."

Meer informatie

Benieuwd naar deze speciale houten woningen en wil je meer weten over dit project? Bekijk dan de website van MEMO Projectontwikkeling voor meer informatie.