16 februari 2023

Collegeconferentie vraagt om aanscherping en herformulering nieuw Actieprogramma RWB

RWB kijkt terug op een waardevolle Collegeconferentie op 15 maart bij Ingehousz in Breda. Centraal stond het toetsen van het concept-Actieprogramma van Regio West-Brabant (RWB) bij wethouders, burgemeesters en gemeentesecretarissen van zestien West-Brabantse gemeenten.

Na een welkom door voorzitter van RWB Paul Depla, was het woord aan Hilde Blank (BVR Adviseurs). Zij startte met een reflectie op het Actieprogramma. Zij zag onder andere mooie aanknopingspunten tussen West-Brabant en andere regio’s in Nederland. Sterk vond zij dat de zestien gemeenten economische structuurversterking als vertrekpunt neemt, met focus op plantbased en circulaire economie.

Haar oproep was echter wel: durf te kiezen. Het is namelijk een grote stap om te komen van ambitie tot realisatie grote stap. Kies daarom een beperkt aantal acties en vestig daar je aandacht op, aldus Blank.

Collegeconferentie III

Opening door voorzitter RWB Paul Depla.

Kiezen

Dit werd grotendeels door de bestuurders onderkend. Kiezen in wat we als regio, gemeenten en RWB willen. Het lef tonen om in de komende vier jaar met de opgaven eiwittransitie (plantaardige regio) en circulaire economie. En vooral in hoe we dat moeten doen. Tijdens de middag voerden we een open en eerlijk gesprek over wat er op de regio afkomt, hoe gemeenten die samenwerking vorm wilt geven en wat RWB kan doen om de gemeenten te ondersteunen.

Aanscherping en herformulering

Aanscherping en herformulering van het Actieprogramma is daardoor nog wel gewenst. Nu is het aan bestuurders, gemeentesecretarissen om samen met RWB de komende tijd die focus en scherpte aan te brengen in het programma. Zodat RWB de doelen en ambities ook waar kunnen maken in deze bestuursperiode.

In ieder geval kijkt RWB terug op een verbindende dag met goede onderlinge sfeer, waarin door alle gemeenten het belang van regionale samenwerking werd onderstreept. RWB werkt de komende tijd met bestuurders aan aanscherping van het concept-Actieprogramma. Volg onze kanalen voor updates en voortgang hierover.