17 augustus 2020

Commissie van Advies Mobiliteit stelt regionale aanpak mobiliteit vast

Op 29 mei stelde de commissie van advies Mobiliteit de aanpakken van Slim Goederenvervoer, Betrouwbaar Wegennet, Aantrekkelijk Openbaar Vervoer, Digitalisering en Smart Mobility vast. Hiermee geeft de commissie invulling aan de opgaven uit het regionale actieprogramma.

Cees Lok, voorzitter van de commissie: "De aanpak van deze thema’s zorgt voor een betere bereikbaarheid van onze regio door mobiliteit slimmer en duurzamer te organiseren. Onderdeel hiervan is meer keuze aan mobiliteitsdiensten en meer gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de mobiliteit in de regio. Zo dragen we bij aan het vestigingsklimaat van onze regio, een regio waar het goed ondernemen, werken, wonen en leren is."

Netwerken verbinden

We werken netwerkgericht. Het functioneren van het hoofdwegennet bezien we in samenhang met het onderliggende wegennet. En we betrekken hier ook de doorontwikkeling van het openbaar vervoer inclusief het spoor en van het multimodale goederenvervoer bij. Met partners werken we aan concrete maatwerkoplossingen voor knelpunten. 

Actief samenwerken

Samenwerken is nodig om mobiliteit als dienst goed te organiseren. Dat betekent samen aan de slag met het versterken van digitale infrastructuur voor het verslimmen van de personen mobiliteit en innovaties in goederenvervoer. Met gemeenten, bedrijven en inwoners maken we concreet wat we kunnen doen om het platteland, de steden en bedrijventerreinen leefbaar, vitaal en bereikbaar te houden . 

Geïnspireerd door De Verkeersonderneming

De Verkeersonderneming loopt voorop in de organisatie van mobiliteit als dienst en heeft veel ervaring met nieuwe initiatieven. Ze verbindt daarbij werkgevers, reizigers, marktpartijen en overheden en daagt ze uit op mobiliteit te organiseren. Dit draagt bij aan doorstroming door bijvoorbeeld buiten de spits te rijden, leefbaarheid door voor milieuvriendelijker alternatieven te kiezen, vitaliteit door te kiezen voor vervoer met minder impact op de publieke ruimte en sociale inclusiviteit door te zorgen dat mensen meer te kiezen hebben. Wij willen met onze partners hier zeker vervolg aan geven!