04 november 2021

100 stageplaatsen voor studenten luchtvaarttechniek dankzij Coronafonds West-Brabant

Dankzij het Coronafonds van West-Brabant werkt met Talent, dat RWB coördineert, creëren ACRATS Training Services BV en Curio / Aircraft Maintenance & Training School stageplaatsen voor 100 leerlingen in composietonderhoud aan de opleiding Aircraft Maintenance Engineering bij de luchtvaartcluster in Woensdrecht. Een bijzonder project met als doel arbeidstalent voor de regio te behouden én ontwikkelen.

Door de extra training krijgen en behouden studenten meer kansen op de arbeidsmarkt. Het project leidt de 100 studenten op in inspectie, onderhoud en reparatie van hightech composiet materialen. Deze materialen zijn onmisbaar in de luchtvaartbranche vanwege de sterke en tegelijk flexibele eigenschappen. Omdat deze sector altijd in beweging is, is het belangrijk voor opleidingen en studenten om up to date te blijven over ontwikkelingen en veranderingen.

Kansrijke sector

Daarnaast worden ook docenten van de opleiding Luchtvaarttechniek opgeleid om deze lessen in de toekomst te geven aan andere technische opleidingen en het vmbo. Dit leidt inmiddels al tot doorstroom in banen in deze kansrijke en belangrijke economische sector voor West-Brabant. West-Brabant Werkt met Talent werkt zo samen met RWB aan een nog betere richting van de arbeidsmarkt voor vandaag en in de toekomst.

Over West-Brabant werkt met Talent

Het Coronafonds is inmiddels opgegaan in het arbeidsmarktprogramma West-Brabant werkt met Talent. RWB coördineert dit programma. West-Brabant werkt met Talent heeft als doel om jong en oud talent te behouden, ontwikkelen of aan te trekken voor de West-Brabantse arbeidsmarkt. Door middel van verschillende projecten worden leerlingen, werkzoekenden en arbeidstalent op weg geholpen.