28 januari 2021

Data West-Brabantse arbeidsmarkt nu in één oogopslag beschikbaar

Het online platform en databank ArbeidsmarktInzicht (AIZ) beschikt nu ook over specifieke arbeidsmarktdata uit de regio West-Brabant. Het gaat om een grote verzameling data, actuele cijfers en gegevens over de regionale arbeidsmarkt en economie. Dat alles op wetenschappelijke basis. Deze waardevolle data voor de overheid, ondernemers of het onderwijs is nu beschikbaar op AIZ.

Door de samenwerking met AIZ heeft Regio West-Brabant (RWB) een groter platform om data inzichtelijk te maken of te delen met partners. AIZ maakt data inzichtelijk door middel van verschillende grafieken en diagrammen, die alles in één oogopslag samenbrengt. Op AIZ zijn niet alleen harde cijfers te vinden, maar ook trends, ontwikkelingen en visualisatie hiervan. Alle informatie is gratis te vinden of te gebruiken en wordt regelmatig geüpdatet.

Wat is er nog meer te vinden? 

  • Realtime arbeidsmarktinformatie.

  • Nieuws over trends in de arbeidsmarkt. 

  • Duiding van ontwikkelingen. 

  • Een dashboard waarin alle informatie geselecteerd wordt voor de eigen arbeidsmarktanalyse. 

  • Mogelijkheden om arbeidsmarktinformatie te downloaden en te delen. 

Wie dieper in de cijfers wil duiken, kan gebruikmaken van het dataportaal op AIZ. Dit is een bibliotheek met meer dan 250 grafieken over verschillende arbeidsmarkt gerelateerde thema’s. Ook is er voor onderzoekers de Datastudio. Een online omgeving waarin het mogelijk is om op basis van talloze datasets zelf grafieken samen te stellen, te delen en te publiceren op een persoonlijk dashboard.

Over AIZ 

AIZ is oorspronkelijk een initiatief van zes regio’s en de provincie Brabant en Limburg, in Zuidoost-Nederland verenigd in ENZuid. Het platform startte in 2015 en inmiddels zijn er acht provincies en tien arbeidsmarktregio’s aangesloten. AIZ geeft alle informatie over de kansen en bedreigingen voor de arbeidsmarkt. Daarmee ondersteunt en stimuleert het platform het gesprek en samenwerkingen binnen en tussen de regio's. AIZ werkt met verschillende wetenschappelijke bronnen. Zo is het CBS datapartner van AIZ. Andere databronnen zijn onder meer: ABU, AEX, CPB, DUO, Jobfeed/Textkernel, LISA, NEVI, NIWO, Panteia, RIVM, SBB, SER en het UWV.

Benieuwd? Bekijk de nieuwe AIZ-omgeving voor de regio West-Brabant direct hieronder:

Arbeidsmarktinzicht - Home