19 januari 2023

Deelmobiliteit in West-Brabant heeft potentie: gemeenten starten proeven met deelauto's

Provincie Noord-Brabant, vier West-Brabantse gemeenten, Regio West-Brabant (RWB) en OnzeAuto onderzochten eind 2022 de belangstelling voor deelauto’s in de regio. De afgeronde interessepeiling laat veel belangstelling zien onder ondervraagden. De gemeente Woensdrecht en OnzeAuto starten nu met het vaststellen van locaties voor deelauto's, waarvoor bewoners zich kunnen inschrijven. Pas als er genoeg inschrijvingen zijn, worden er ook daadwerkelijk auto's op deze locaties geplaatst.

OnzeAuto hield eind 2022 de interessepeiling onder inwoners van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Oosterhout en Woensdrecht. Ruim 1400 inwoners vulden deze peiling in. Er blijkt dus behoorlijk veel animo om gebruik te maken van deelauto's en dus gedeelde mobiliteit. Rond de jaarwisseling rondde ook de gemeente Etten-Leur hun interessepeiling af.

Als gevolg van de grote interesse houden de andere drie gemeenten de komende tijd ook inschrijvingen. En sowieso volgen er dit jaar meer interessepeilingen onder gemeenten, vertelt Bram Veldhuis namens OnzeAuto. "Iedere gemeente doet dit op haar eigen tempo. De komende weken volgen peilingen in de gemeenten Breda, Alphen-Chaam, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk." Ook andere gemeenten in de regio zijn nog steeds welkom om mee te doen met de interessepeiling. Vrijwel alle West-Brabantse gemeenten hebben interesse in het mogelijk maken van deelauto's.

Interesse

In de gemeente Woensdrecht gaven meer dan 100 personen aan interesse te hebben om hun auto met buurtgenoten te delen. In de gemeente Steenbergen 130 personen en in Oosterhout meer dan 400 personen. De positieve bijdrage aan het milieu, lagere kosten en meer ruimte op straat bleken belangrijke drijfveren. Sommige geïnteresseerden hebben nog een eigen (tweede) auto die eerst verkocht moet worden of twijfelen nog. Een kwart van alle mensen is uiteindelijk ook bereid om lokaal een handje te helpen om van het deelauto initiatief een succes te maken. Er zijn ook gemeenten die zelf het goede voorbeeld willen geven, door de elektrische deelauto’s beschikbaar te stellen voor eigen medewerkers.

Vraaggestuurd werken

Veldhuis: "Een belangrijk onderdeel van onze samenwerking met gemeenten, is dat we vraaggestuurd werken. Alleen als er écht voldoende interesse en vraag is voor deelauto's, gaan we ze daadwerkelijk plaatsen. Daarom houden we uitgebreide interessepeilingen. Hiermee willen we voorkomen dat er straks auto's staan waar niemand gebruik van maakt." Kijkt hij vooruit, dan verwacht hij in de loop van 2023 dat er in minimaal tien gemeenten auto's geplaatst zijn.

Groene stap

Het gebruiken van een deelauto heeft verschillende voordelen, merkt Veldhuis op. "Iedere deelauto vervangt al snel zo’n zes particuliere auto's. Dat levert niet alleen lage kosten op, want auto's zijn duur om aan te schaffen, te onderhouden en van brandstof te voorzien, het zorgt ook voor meer ruimte in de straat." Bovendien zijn de auto's elektrisch, wat weer beter is voor het milieu ten aanzien van benzine- of dieselauto's.

Mogelijke belemmeringen

Toch spelen er enkele belemmeringen een rol voor mensen om in een deelauto te stappen, volgens Veldhuis. "Mensen vragen zich af of de auto er wel staat als ze hem willen gebruiken. Die bedenking is begrijpelijk, maar in de praktijk blijken de deelnemers altijd met een auto op stap te kunnen gaan." Voor iedere deelnemer is er een passend abonnement, voor de incidentele gebruiker of juist iemand die vrijwel dagelijks gebruik wil maken. "Zelfs mensen die 20.000 kilometer per jaar rijden besparen geld als ze dat met een deelauto doen", aldus Veldhuis. Anders dan bijvoorbeeld een deelscooter, is de auto te reserveren voor een aantal uur. Zodat de auto voor langere tijd gebruikt kan worden.

Meer informatie

RWB werkt samen met de provincie, gemeenten en partners om deelmobiliteit in West-Brabant mogelijk te maken. Provincie Noord-Brabant financiert de interessepeilingen onder gemeenten. Het is een voorwaarde om een bereikbare regio te zijn en te blijven. Lees verder over dit onderwerp op onze website of neem contact op met Dianne Schellekens, haar gegevens zijn onderaan deze pagina te vinden.