22 november 2023

Derde sessie Van Plant tot Pand: 'Biobased bouwen vraagt om commitment en afspraken met partijen in de keten'

Tijdens de derde kennissessie 'Van Plant tot Pand' over biobased (ver)bouwen in West-Brabant was de kern hoe boeren, bouwbedrijven en woningcorporaties met elkaar afspraken kunnen maken om biobased bouwen van de grond te laten komen. Wat is er nodig? Hoe kunnen partijen elkaar versterken? De sessies worden georganiseerd door Building Balance, Rabobank, REWIN, Circulair bouwen Zeeland, Impuls Zeeland en Regio West-Brabant (RWB).

In totaal vier bijeenkomsten leren agrariërs, bouwbedrijven en woningcorporaties uit de regio hoe ze elkaar kunnen versterken. Bijvoorbeeld om aan de groeiende vraag naar biobased bouwmaterialen en woningen te voldoen. Of wat voor organisatie daarbij komt kijken. Verschillende sprekers, onder wie Jasper van den Munckhof (BuildingBalance), bekeken samen met de aanwezigen wat er allemaal komt kijken bij een duurzame biobased bouwketen. Want naast het telen van gewassen, het produceren tot bouwmateriaal en de uiteindelijke toepassing in woningen, speelt de uitstoot tijdens die processen, het transport, en certificering ook een belangrijke rol.

"Vezelgewassen zoals hennep, vlas en olifantsgras, leggen veel CO-2 vast. Maar omdat dat niet te laten vervliegen dienen we het als bouwmateriaal in huis te brengen, bijvoorbeeld door het als isolatiemateriaal vijftig jaar onder het dak te laten zitten", legt Van den Munckhof uit in zijn presentatie. "Voordat je kunt spreken van duurzaam biobased bouwen, moet je dus wel de volledige keten zo CO2-neutraal mogelijk maken. Het is nodig om commitment met alle partijen te creëren, om samen afspraken te maken hoe je de volgende stap in de keten kunt maken."

Wat is er nodig?

In werksessies gaan de aanwezigen dieper in op de vraag wat iedere groep nodig heeft. In het geval van de woningcorporaties was dat met name de wens om duidelijke onderlinge afspraken te maken met betrekking tot het toepassen van biobased (isolatie)materiaal. De bouwbedrijven zijn op zoek naar de juiste goedgekeurde bouwmaterialen, die zij kunnen toepassen in hun projecten. Daarvoor zouden ze graag samen in een kennistraject willen stappen. Tot slot de agrariërs en telers. Die gaven aan dat een aantrekkelijker verdienmodel voor teeltgewassen, zoals vlas of miscanthus, helpt om over te gaan op het telen van de grondstoffen voor biobased materialen. Een (tijdelijke) prijsgarantie zou daarbij een zetje kunnen geven, aldus één van de aanwezige agrariërs.

Derde sessie - Van Plant tot Pand

Ontmoeting en kennisdeling zijn belangrijke ingrediënten voor de kennissessie rondom biobased bouwen.

Regio Deal West-Brabant

RWB kijkt terug op een geslaagde derde sessie van Van Plant tot Pand. Er zijn waardevolle ideeën uitgewisseld tussen partijen die elkaar normaal gesproken niet zo snel tegen komen. De groep groeit bij iedere bijeenkomst en dat is eigenlijk niet verrassend in West-Brabant. Met een sterk plantaardig DNA, met wortels in de agrofood-sector, kan West-Brabant weleens een sleutelrol gaan spelen in het telen en produceren van bouwmaterialen. Daarom zijn er ook projectfiches ingediend in de West-Brabantse Regio Deal-aanvraag. Die projecten focussen zich op het verder brengen en stimuleren van biobased bouwen in West-Brabant. In maart 2024 wordt bekend of de Regio Deal aan West-Brabant daadwerkelijk toegekend wordt. Ook dan is bekend welke projecten er subsidie ontvangen. Houd hiervoor onze kanalen dus goed in de gaten.

Meer informatie

In de volgende sessies zoomen de deelnemers in op de tussenschakels in de keten. Want wie en wat is er nog meer nodig om doormiddel van ketensamenwerking een goed resultaat te bereiken?

Meer weten of heb je interesse over dit onderwerp en wil je een volgende keer graag aansluiten? Neem dan contact op met Transitiemaker Mark Kok (mark.kok@west-brabant.eu). De volgende editie is in januari 2024.