22 juli 2020

Extra truckparkings in regio West-Brabant door Europese subsidie

Goed nieuws! Extra truckparkings in regio West-Brabant, wordt nu mede mogelijk gemaakt door Europese subsidie.

Nederland krijgt dit jaar 62 miljoen euro subsidie van de Europese Commissie voor de aanleg en het onderhoud van verschillende infrastructuurprojecten. Zo wordt er geïnvesteerd in het spoor om vrachtvervoer te stimuleren en gaat er geld naar overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschepen.

Het geld komt uit een Europees programma met als doel om binnen de Europese Unie tot één grensoverschrijdend hoofdnetwerk te komen voor het vervoer over land, water en door de lucht.

Mede vanwege deze subsidie kunnen partners vanuit de logistiek en betrokken overheden, waaronder de West-Brabantse gemeenten, goede stappen zetten om vrachtwagenproblematiek op het hoofdwegennet, het onderliggend wegennet en bedrijventerreinen aan te pakken.

West-Brabant staat bekend als een logistieke hotspot vanwege de vele bedrijven in de logistieke sector, de multimodale ontsluitingen op heel West-Europa, beschikbaarheid van bouwgrond, panden en inzetbaarheid van goed personeel.

Om te werken aan voldoende en goed uitgeruste parkeervoorzieningen voor vrachtwagens en chauffeurs tekenden regio West-Brabant, provincie Noord-Brabant, de 16 West-Brabantse gemeenten, transport en logistieke sector, en Politie eind 2018 de intentieovereenkomst “Vrachtwagenparkeren in West-Brabant”.

Betrokken bestuurder

Cees Lok

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Economie | commissie Mobiliteit (vz.)
wethouder Roosendaal

Contactpersoon

Yeliz Karar

adviseur Mobiliteit