24 juni 2020

Focus op versnelling ecologische verbindingszones West-Brabant

In 2018 brachten tien West-Brabantse gemeenten het regiobod natuurnetwerk ´Groene troefkaart klimaatadaptatie´ uit. Het bod geeft een inspanningsverplichting om minimaal 115 hectare aan nieuwe natuur te ontwikkelen en minimaal 40 kilometer aan ecologische verbindingszones aan te leggen.

Lid van de kopgroep Paul de Beer: "Belemmeringen in de realisatie hiervan gaan we de komende maanden samen met deze gemeenten verder onderzoeken en oplossen. Dat doen we ook voor ecologische verbindingszones in West-Brabant die niet in het bod zijn opgenomen, maar die wel volgens afspraak in 2027 moeten zijn gerealiseerd. Samen maken we ons sterk voor ons groen."

Inspiratie

Mary Fiers, directeur van het Groen Ontwikkelfonds Brabant in de commissie van advies Ruimte op 25 september: "Het Ondernemend Natuurnetwerk biedt meer mogelijkheden om grond te verpachten, ruilen, of verhuren. Voor particulieren, ondernemers en overheden."

Ecologische verbindingszones zijn in meerdere opzichten belangrijk. Ze vormen de doorbloeding van de regio en verbinden natuurgebieden met elkaar. Dat zorgt voor biodiversiteit. Ze helpen de gevolgen van klimaatverandering enigszins op te vangen, bieden kansen op het gebied van economie en cultuurhistorie, zorgen voor een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor werknemers én voor een betere gezondheid.

 Wist u bijvoorbeeld dat ….

  • de zalm hierdoor in Roosendaal kan komen? En de otter in Steenbergen?

  • mensen in een groene omgeving 15% minder vaak diabetes of overgewicht hebben?

  • bomen in de omgeving ziektekosten doen dalen door fijnstofafvang?

  • mensen in een groene omgeving 10% minder vaak depressief zijn?

  • huizen met uitzicht op groen meer dan 5% meer waard zijn?