15 juni 2021

Gemeente Moerdijk en havenbedrijf: ‘Samen kunnen we meer voor de regio betekenen’

INTERVIEW - Welke rol hebben West-Brabantse bedrijventerreinen? Hoe gaan ze om met uitdagingen en toekomstplannen? Aan het woord zijn Danny Dingemans, wethouder van de gemeente Moerdijk, en Ferdinand van den Oever, CEO Port of Moerdijk. Zij vertellen meer over de samenwerking tussen gemeente, het havenbedrijf en het haven- en industrieterrein Moerdijk.

Foto: Paul Martens

Port of Moerdijk, inclusief Logistiek Park Moerdijk (LPM), beslaat ruim 2500 hectare van de gemeente Moerdijk. Als gemeente vervullen wij verschillende rollen, vertelt Danny Dingemans. Van het bewaken van veiligheid tot het verlenen van vergunningen. Anderzijds werken we aan de ontwikkeling en toekomstbestendigheid van de gemeente en omgeving. Dat laatste betekent dat de gemeente Moerdijk graag ziet dat ook het havenbedrijf meegaat met de ‘vaart der volkeren'.

Duurzaamheid is bijvoorbeeld een belangrijk speerpunt waaraan gewerkt wordt. Bijvoorbeeld door gas- of stikstofloos te bouwen of het aanleggen van duurzame stroomvoorzieningen. "Dat levert een unieke samenwerking op tussen overheid en een private partij zoals Port of Moerdijk", aldus de wethouder. "Door op vlakken als duurzaamheid en mobiliteit samen te werken creëren we meerwaarde. Niet alleen voor de gemeente, maar ook voor de regio. Zelfs voor heel Nederland."

Samenwerking gemeente en havenbedrijf

Directeur Ferdinand van den Oever wijst graag op die goede samenwerking, die in 2014 verder vorm kreeg door een gezamenlijke omgevingsvisie: de Havenstrategie 2030. Breed gedragen door zowel het havenbedrijf, de gemeente en de provincie Noord-Brabant als partner. "Daardoor zit je qua belangen vaak op één lijn. Het scheelt ook dat we geen winstbejag nastreven. Je vervult daardoor eerder een maatschappelijke functie." Door die functie speelt ook de omgeving een grote rol. Hij neemt Logistiek Park Moerdijk (LPM) als voorbeeld dat als bedrijventerrein verbonden is met de haven. Grootschalige uitbreidingsplannen kregen in september 2020 groen licht.

Ferdinand van den Oever


"LPM is een van de laatste logistieke parken die in Nederland wordt gebouwd op deze schaal", legt Van den Oever uit. "Anno nu vraagt dat om een goede landschapsinpassing. Om omgevingsbewust handelen. Dankzij de samenwerking met de gemeente lukt dat." Die heeft daarin een sturende rol, weet Dingemans.

Aan de poort selecteren

"Samen met het havenbedrijf hanteren we nu een checklist met duurzaamheidscriteria voordat bedrijven zich vestigen. Zo kun je aan de poort selecteren." Scoort een bedrijf bijvoorbeeld hoog met het gebruik van groene elektriciteit, dan krijgt dat bedrijf een ‘pluspunt’. En zo zijn er nog een aantal criteria. Het bedrijf moet zelf iets toe te voegen hebben. Gelukkig gaat dat vaak vanzelf. Bang voor een tekort aan vraag door dit soort eisen is Dingemans overigens niet. "Ruimte is schaars en bedrijven staan te springen om zich te vestigen. Bovendien willen of moeten bedrijven graag zélf voldoen aan duurzaamheidseisen die gesteld worden." De tijd dat ieder bedrijf zich willekeurig op ieder terrein kan vestigen is voorbij. “En gelukkig maar", voegt Van den Oever toe. "De enorme brand bij Chemie-Pack tien jaar geleden en de gevolgen daarvan zijn een wijze les. Dat bedrijf zat op de verkeerde plek. Zulke fouten willen we voorkomen."

Danny Dingemans


Over de gemeentegrenzen heen

Moerdijk als lichtend voorbeeld voor bedrijventerreinen en andere gemeenten? "Zo ver is het nog niet", lacht Dingemans. "Maar we hopen wel dat gemeenten die bijvoorbeeld problemen ervaren op het gebied van duurzaamheid of de stikstofgrens, bij ons aankloppen of meekijken. Wij hebben die knowhow en werken graag samen." Verduurzaming, wettelijke milieueisen en ‘bouwen, bouwen, bouwen’. Het vraagt allemaal iets van het havenbedrijf en lokaal bestuur. "Natuurlijk kun je een dak van een bedrijfshal of logistiek park vol zetten met zonnepanelen voor stroomvoorziening in West-Brabant", merkt Dingemans op. "Maar dan loop je weer tegen het probleem op van netschaarste. Hoe brengen we die energie naar West-Brabantse huishoudens?" Een grote ontwikkeling zoals LPM helpt dan om het gesprek over dat soort problemen en mogelijke oplossingen los te krijgen in de regio.

Transparant

Van den Oever knikt instemmend: "West-Brabant zou eigenlijk veel meer aan Port of Moerdijk kunnen hebben. Er zijn koppelkansen genoeg op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid. We staan te springen om daar het gesprek met gemeenten over aan te gaan." Tegelijkertijd merkt de havendirecteur op dat de grens tussen overheid en het bedrijfsleven niet altijd zo transparant is als wordt gedacht of verwacht. "Samenwerking met private partijen en bedrijven kan zeker beter. Want er zijn zowel op bestuurlijke als economische veel voordelen te halen. De meerwaarde door samenwerking wordt dan goed zichtbaar."

Meer informatie

Meer weten over bedrijventerreinen en regionale plannen? Lees hier meer over het economische vestigingsklimaat voor bedrijven in West-Brabant. Houd eveneens onze website en LinkedIn in de gaten voor nieuws, interviews en publicaties.