23 november 2022

GROEI-dag 22 november in het teken van verbinding en schakelfunctie regionale samenwerking

Dinsdag 22 november waren ambtenaren van de zestien West-Brabantse gemeenten en RWB te gast bij zalencentrum de Waayberg in Bergen op Zoom voor de tweede GROEI-dag dit jaar. Tijdens deze dag werken ambtenaren met elkaar aan doelen van Regio West-Brabant en werden eerste stappen gezet om het nieuwe actieprogramma verder in te vullen.

Dit keer sloten naast ambtenaren van de gemeenten ook vertegenwoordigers van de provincie Noord-Brabant en het waterschap aan. Samen met hen presenteerden we de nieuwe plannen voor de nieuwe samenwerkingsafspraken van RWB en konden zij hun visie
of bijdrage aan het concept leveren.

Daarnaast kwamen ook actuele thema's aan bod waar de regio voor staat. Denk aan de
energietransitie, de verstedelijkingsopgave en het werken naar een circulaire economie. In de vorm van een panel met Mark Kok (RWB), Patrick de Rooij (Waterschap Brabantse Delta), Joost Rompa (BMC) en Katja de Haan (gemeente Moerdijk) werd een voorproefje genomen op de gesprekken en discussies later op de middag.

Kwaliteiten en opgaven

Die gesprekken kenden drie hoofdvragen: Welke kwaliteiten moeten we borgen voor een aantrekkelijke regio? Hoe ga je aan de slag met de transitieopgaven? En wat kun je zelf doen en waar heb je anderen bij nodig? Ook stonden we stil bij de nieuwe opgaven waar we als RWB voor willen gaan. Dit zijn een Krachtige regio, een Talentvolle regio, een Circulaire regio, een Bereikbare regio en, als overkoepelend thema, een Verbindende regio.

Foto GROEI-dag - RWB

En nu verder

De input en ervaringen die de aanwezige ambtenaren teruggaven, nemen we mee voor ons het verder invullen van het nieuwe actieprogramma, dat de samenwerkingsafspraken voor de komende jaren bevat. Naar verwachting wordt dit programma in 2023 bekrachtigd. Het programma brengt verandering en accenten aan in de manier van werken van RWB en de pijlers of thema's waar we ons op gaan focussen. De vijf 'regio's', hierboven genoemd, geven alvast een voorproefje.

Meer informatie

GROEI-dagen, of Gezamenlijke Regionale Ontwikkel- en Inspiratiedagen, zijn vaste momenten waarop RWB ambtenaren uit de zestien West-Brabantse gemeenten uitnodigt. Ontmoeting, inspiratie en het delen van ervaringen staan centraal tijdens deze bijeenkomsten. Ook wordt er samengewerkt aan stukken ter voorbereiding van de Regiodag of Ontwikkeldag. Bekijk de agenda voor de meest recente GROEI-dag.