07 februari 2023

Hoe maken we van West-Brabant een circulaire regio?

De ambitie van de zestien West-Brabantse gemeenten is om van West-Brabant een circulaire regio te maken. Dat vraagt om verandering in denken, doen en samenwerken. In dit artikel vertellen we hoe we als Regio West-Brabant (RWB) de gemeenten helpen om gezamenlijk de circulaire doelen te halen.

Circulaire economie is een systeem dat bedoeld is om het (langdurig) gebruik van producten en materialen te maximaliseren en zo min mogelijk grondstoffen (of waarde) te vernietigen. Hiermee krijgen producten een langere levensduur, bijvoorbeeld omdat ze beter te repareren zijn. Ook het maken van producten uit hernieuwbare- (plantaardig/biobased) en niet-vervuilende bronnen is onderdeel van een circulaire economie. Dit is van belang voor het milieu en de economie, met het oog op zelfvoorzienendheid en verduurzaming. Het hangt samen met de transitie van een groei- naar waardemaatschappij.  

West-Brabant: de groene regio 

Dat West-Brabant dé plek is om aan een groene, circulaire regio te werken, is eigenlijk heel logisch. Van oudsher staat de regio bekend als producent van plantaardige, biobased-producten, denk aan het kweken van aardappelen, suikerbieten, fruitsoorten en de boomteeltsector. Juist in dit verleden ligt de toekomst voor de regio, want niet zelden vormen deze gewassen de nieuwe grondstoffen voor de producten van de 21e eeuw. Vlas, pulp van suikerbieten, planten als basis voor nieuwe chemische verbindingen of hout voor biobased-gebouwen: de mogelijkheden zijn er nu al en nemen alleen maar toe. 

Circulaire doelen 

Vanuit het nieuwe Actieprogramma 2023-2027 van RWB, vormt circulaire regio een van de pijlers voor onze organisatie en het werk. Dit uit zich ook in de doelen die RWB zich stelt. 

In West-Brabant gaan we uit van richtinggevende doelen van de Rijksoverheid voor 2030: 

 • 50% minder primaire grondstoffen  

• 20% fossiele grondstoffen vervangen door biobased grondstoffen 

 • 50% minder voedselverspilling 

 • 2.000 nieuwe banen in de Agrofood & Biobased-sector  

Dit zijn tussenstappen naar de uiteindelijke ambitie: een 100% circulaire economie in 2050. 

Activiteiten behalen circulaire doelen West-Brabant - diagram

Wat gaan we doen? 

Regio West-Brabant (RWB) functioneert als schakelbox, een verbinder die verschillende partijen uit gemeenten, het onderwijs, het bedrijfsleven en andere organisaties met elkaar in contact brengt. Samen met hen delen we ervaringen en wisselen we kennis uit. Dit jaar begint RWB bijvoorbeeld met het leerprogramma 'Ambtelijke koplopers' waarbij gemeenten, doormiddel van vier workshops en twee intervisies, worden ondersteund met circulair denken en doen. Er zijn meer dan 20 deelnemers die vanuit verschillende disciplines meedoen zoals economie, duurzaamheid, afval en zelfs sport. 

Zo willen we tussen gemeenten verbindingen leggen, waarbij ambtenaren en bestuurders van elkaar leren en ervaringen uitwisselen. RWB etaleert daarnaast succesvolle projecten, interessante kansen of ontwikkelingen die in West-Brabant plaatsvinden.  

Wat is er al bereikt? 

De transitie naar een circulaire economie is geen nieuwe ontwikkeling voor RWB en de zestien gemeenten. De afgelopen jaren hebben we dan ook al mooie resultaten bereikt. Zo nemen vanuit iedere gemeente minimaal een of twee ambtenaren deel aan het ambtelijke koplopers programma. Deze ambtelijke koplopers moeten de vaste aanspreekpunten worden binnen gemeenten op het gebied van circulaire economie. Ze delen projecten en jagen verandering aan. Daarnaast werkt RWB samen met Drift en organiseert RWB trainingen en sessies om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Uiteraard heeft iedere gemeente in West-Brabant zijn eigen projecten en bijdragen die bijdragen aan een circulaire, duurzame regio. Houd ook onze kanalen in de gaten voor een regionaal overzicht.

Samenwerken

Uiteraard 'doet' RWB dit niet zomaar en zeker niet alleen. Om te komen tot een circulaire economie hebben we iedereen nodig. Daarom is RWB altijd op zoek naar interessante samenwerkingen die tot oplossingen of verbeteringen kunnen komen. Heb je zelf een goed plan of idee? Neem voor meer informatie contact op met Mark Kok, zijn gegevens zijn onderaan de pagina te vinden. 

Meer weten 

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom circulaire economie en West-Brabant als Circulaire regio? Houd de website van RWB in de gaten voor nieuws en ontwikkelingen. Bekijk ook de website van de Week van de Circulaire Economie. Dit is een landelijk initiatief en platform om kennis over circulariteit en duurzaamheid te delen. Wil je meer weten over West-Brabant als circulaire regio, of heb je zelf tips en ideeën? Neem dan contact op met Mark Kok, zijn gegevens zijn hieronder te vinden.