10 november 2020

Hoe zorgen we voor een sterke vrijetijdseconomie in West-Brabant?

Op maandag 9 november 2020 organiseerde RWB een kick-off voor ondernemers, wethouders, ambtenaren en marketingorganisaties (DMO's). De sessie werd ingeleid door bestuurder Johan de Beer en trendwatcher en vrijetijdsexpert Goof Lukken, MBA van de BUas.

De deelnemers werden uitgedaagd om mee te denken. Goof Lukken vertelde over de laatste trends in de vrijetijdseconomie en Sef Sweegers van Visit Brabant gaf de deelnemers mee dat samenwerken, de belevingswaarde én denken over gemeentegrenzen heen van groot belang is voor de vrijetijdseconomie. Ook de herstelcampagne in reactie op de gevolgen van corona stond in de spotlights en Sweegers riep deelnemers op om mee te doen.

Voorzitter van de bestuurlijke kopgroep bij Regio West-Brabant Johan de Beer:

“Deze bijeenkomst en de vragen die gesteld werden onderstrepen de behoefte om samen aan de slag te gaan."

Als wij weten wat ondernemers nodig hebben, kunnen wij samen zorgen voor de randvoorwaarden.

In het voorjaar van 2021 organiseert RWB een tweede bijeenkomst. Volg ook: www.beleveninwestbrabant.nl

Contactpersoon

Bas Mol

adviseur Ruimte

Robbert-Jan Willeboordse

adviseur Economie en Arbeidsmarkt

Bregje Poelman

themaregisseur Economie en Arbeidsmarkt

Joeri Verheijen

coördinator Routebureau

Erik Kiers

directeur-secretaris
Thema:
Economie