19 september 2023

Innovatieve broedplaats Urban Living Lab Breda brengt onderwijs, onderzoek en werkveld samen

Arbeidsmarktprogramma West-Brabant werkt met Talent (WBWMT) heeft als doel om door innovatie en samenwerking het werkveld veranderen. In interviews met arbeidsmarktexperts vertellen zij over hun visie op werken, opleidingen en ontwikkelen. In dit deel spreken we met Raymond Sparreboom, mede-oprichter van Urban Living Lab Breda (ULLB). Een broedplaats die bewoners, studenten, docenten, onderzoekers, ondernemers en ambtenaren samenbrengt en werkt aan maatschappelijke vraagstukken in en rondom de stad.

Foto: Begin september is gestart met de bouw van het fieldlab het Zelfbewuste Huis. Dit is een samenwerkingsplaats van het Urban Living Lab Breda. Bron: Nick Wilschut.

Waarom is Urban Living Lab Breda (ULLB) gestart?  

"ULLB is in 2019 gestart om bij te dragen aan de ambitie van Avans Hogeschool om in 2025 beter om te gaan met vraagstukken uit het werkveld die het onderwijs beïnvloeden. En andersom. Vanuit mijn rol als lid van het managementteam bij Avans zag ik de mismatch tussen afgestudeerden en de arbeidsmarkt. Die mismatch zit hem vooral in specifieke kennis en ervaring. Zijn er bepaalde werkvormen of innovaties in het werkveld al heel gebruikelijk, dan gebeurt het regelmatig dat het onderwijs deze nog niet goed toepast. Of dat het onderwijs dit overneemt in de vorm van lesstof of opdrachten. Daarnaast wilden we als onderwijsinstelling in Breda iets toevoegen aan de stad en gemeente zelf. Vanuit die twee gedachten is ULLB ontstaan, als platform dat jonge professionals, ondernemers en beleidmakers uit de stad samenbrengt."

Kunt u een voorbeeld geven van de werkwijze en manier hoe ULLB deze groepen samenbrengt?

"Neem de opleiding elektrotechniek. De wereld verandert snel. Het toepassen van data in onze samenleving en de digitalisering nemen alleen maar toe. Dat vraagt om wendbare mensen met de juiste ervaring en kennis die bepaalde werkzaamheden uitvoeren. Via ULLB krijgen deze studenten in de vorm van projecten of stages deze veranderingen beter mee. Ze doen veel praktijkervaring op. Een ander mooi voorbeeld is het fieldlab Het Zelfbewuste Huis in Breda, waar we de komende tijd aan gaan bouwen. Daar werken studenten van verschillende opleidingen letterlijk aan toepassingen in de woningbouw. Ze behandelen vraagstukken als: hoe kan het huis van de toekomst zorgen dat jou niks overkomt als je lijdt aan dementie? Gaspitten of inductieplaten die automatisch uitschakelen als sensoren merken dat er niet meer gekookt wordt. Kleine snufjes, bedacht door studenten en onderzoekers, die voor kwetsbare mensen meer veiligheid kunnen bieden." 

Wat is volgens u de impact van ULLB op de stad en de maatschappij? 

"Vanaf 2022 zijn we ULLB gaan gebruiken als vehikel om grote thema's in de stad en de gemeente Breda op te pakken. Jaarlijks zijn er zo'n drie- tot vierhonderd studenten betrokken bij ULLB. Deze studenten zijn afkomstig van verschillende opleidingen, onderwijsinstellingen en onderwijsniveaus. Zo werken studenten van Avans samen met studenten van Curio. De methode slaat aan bij de studenten. Ze geven aan een betere blik op het werkveld en bijkomende processen te krijgen. Het biedt bovendien mogelijkheden om hun netwerk uit te breiden, wat weer kan leiden tot meer baankansen of contacten die de studenten anderszins verder kunnen brengen. Voor bedrijven is het weer een manier om contacten met het onderwijs te hebben en deze sector beter te volgen. Ook organiseren we verschillende netwerkmomenten en inspirerende evenementen."

Deze vorm van samenwerken wordt ook wel co-creatie genoemd. Wat houdt dit in? 
 
"Samenwerken kan op vele manieren. Bij co-creatie is er geen opdrachtgever en voegt iedereen iets unieks toe, bijvoorbeeld in de vorm van een project of idee. Alle partners hebben daarbij invloed op het proces en het resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of product. Het is een intensievere vorm van samenwerking. Hierdoor wordt een concept door meerdere partijen gedragen. Wij noemen het zelf liever 'mee-makers': we verbinden de verschillende makers die dit project mede mogelijk maken met elkaar."

Hoe vindt deze vorm van samenwerking plaats? Een platform is immers niet altijd iets tastbaars.  

"ULLB is te vinden op diverse plekken in de stad, maar ons basiskamp is het Faamkwartier. Daarnaast hebben we verschillende fieldlabs of speciale plekken waar we voor studenten een plek bieden om hun projecten uit te voeren. Denk aan het Zelfbewuste Huis. Zo bieden we plaats voor het onderwijs en onderzoek, maar zorgen we dat ze nauw verbonden zijn met meerdere locaties in de stad. Dit is uiteindelijk ook goed voor hun netwerk."  

Meer informatie  

Met innovatie en samenwerking meegaan in de veranderende arbeidsmarkt. Dat is waar het programma 'West-Brabant werkt met talent' voor staat. Ondernemers, werknemers, onderwijs en overheid verslimmen, verbinden en verduurzamen met elkaar de regio. Daarom lichten we ook partners zoals het Urban Living Lab Breda uit. West-Brabant werkt met Talent is een initiatief van het bestuur Regionaal Werkbedrijf en is financieel mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant. Samen creëren we een sterk West-Brabant waar we talent aantrekken, benutten, ontwikkelen en behouden. Meer weten? Kijk dan op de website van West-Brabant werkt met Talent voor meer informatie en de verschillende projecten.