21 oktober 2021

Inspiratiebijeenkomst Bedrijventerreinen: 'Wat is er nodig voor toekomstbestendige bedrijventerreinen?'

Hoe werken we aan toekomstbestendige bedrijventerreinen met oog voor een optimale inrichting en duurzaamheid? Deze vragen stonden onder andere centraal tijdens de Inspiratiebijeenkomst Bedrijventerreinen op 21 oktober. Tijdens deze middag spraken ambtenaren, gemeentelijke accountmanagers en deskundigen over de uitdagingen en kansen van bedrijventerreinen in de regio.

Foto: OVM Roosendaal

Doel van deze middag is te peilen hoe ver gemeenten zijn met de ontwikkeling van hun toekomstbestendige bedrijventerreinen. De bijeenkomst bood tegelijkertijd de gelegenheid om bij elkaar 'over de gemeentegrens' te kijken. Onder andere hoe bedrijventerreinen bij de zestien West-Brabantse gemeenten zijn georganiseerd, welke vragen er spelen en wat er nodig is om bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken. Naast ambtenaren uit de zestien West-Brabantse gemeenten sloten ook vertegenwoordigers vanuit de provincie Noord-Brabant, REWIN, het onderwijs en bedrijfsleven aan.

Tafelheer was Mark Kok, hij sprak namens de kopgroep circulaire economie van RWB de toehoorders toe samen met Eveline Riedé. Kok vertelde onder meer over de benodigdheden en kansen voor bedrijven om op een bedrijventerrein bij te dragen aan een circulaire economie.

Visie en ervaring

Verschillende (ervarings)deskundigen namens de aanwezigen vervolgens mee in hun visies en ervaringen ter inspiratie. Joost Schretler (ECCO Business Parks) leidde de middag in met een beschouwing over kansrijke opgaven en thema’s, verschillende ontwikkelstadia en publiek-private samenwerking bijvoorbeeld op het gebied van energieopwekking.

Pieter Wierikx, parkmanager bij bedrijventerrein Majoppeveld in Roosendaal, gaf aansluitend een praktijkvoorbeeld over Majoppeveld en hoe je ondernemers meekrijgt op zaken als veiligheid, parkmanagement en uitstraling en tot een gedragen ondernemersfonds komt. Wierikx: "Belangrijk aspect blijft communicatie. Deel met je omgeving wat je doet en verandert of verbetert aan je bedrijventerrein. Begin klein met projecten die zichtbare resultaten leveren." Jan Boudesteijn (GreenBizz IJmond) deelde op zijn beurt de ervaringen van de IJmondregio en hun (lange) weg naar strategische samenwerking en de rol van publieke partners.

Eigen ervaringen en visies

Hierna deelden de deelnemers in verschillende deelsessies hun eigen ervaringen en bespraken ze verder wat nodig is om tot een toekomstbestendige en gezonde bedrijventerreinen in West-Brabant te komen. Denk daarbij aan de rol die gemeenten spelen bij het toekomstbestendig maken van een bedrijventerrein, de uitstraling naar buiten toe en hoe je als gemeente de samenwerking met ondernemers en bedrijven beter aangaat. Een waardevolle middag waarbij een hoop ideeën, plannen en meningen werden uitgewisseld.