06 november 2019

Internationale werknemers in de toekomstige arbeidsmarkt van Regio West-Brabant

De aanbevelingen uit het onderzoek ‘Internationale werknemers in de toekomstige arbeidsmarkt van regio West-Brabant’ zijn in de commissie van advies Ruimte en Economie besproken. Deze aanbevelingen geven handvatten om knelpunten aan te pakken. Wethouder gemeente Moerdijk Thomas Zwiers: “Arbeidsmigranten zijn nodig voor de regionale economie, maar er zijn ook uitdagingen die op verschillende tafels besproken moeten worden.” De bestuurders in de commissie van advies beamen dat, zo bleek op 6 november.

Aanleiding van het onderzoek naar arbeidsmigratie was het verwachte tekort op de arbeidsmarkt door ontgroening en vergrijzing. Het onderzoek geeft acht aanbevelingen. Deze zijn gericht op opleiding en bijscholing, huisvesting, automatisering en de acquisitie van bedrijven. De bestuurders zijn enthousiast: het onderzoek geeft uiteenlopende aanbevelingen die aansluiten bij onder andere: de regionale topsectoren, de subregio’s wonen en het Actieprogramma RWB 2019-2023 (‘Binden en boeien arbeidskrachten’, ‘Verbinden onderwijs – bedrijfsleven’, ‘Regionale afspraken bedrijventerreinen’). De bedoeling is dat de verschillende aanbevelingen op de juiste tafels worden opgepakt. Denk hierbij aan gemeenten, bedrijven, uitzendbureaus en andere overheden. 

Aanbevelingen

De aanbevelingen uit het onderzoek op een rij:

  • De inrichting van overlegtafels arbeidsmigranten tussen onder meer gemeenten en bedrijven;

  • Het aanscherpen van de acquisitiestrategie nieuwe vestigingen;

  • Stel bij vestiging van nieuwe bedrijven vooraf een plan op t.a.v. flexibele woonruimte;

  • Ontwikkel voldoende bijscholings- en opleidingsmogelijkheden op Mbo-niveau;

  • Vergroot de aantrekkings- en bindingskracht van de regio voor middelbaar en hoger          opgeleiden;

  • Bind middelbaar en hoger opgeleiden aan de regio;

  • Verken de bereidheid tot investeren van West-Brabantse bedrijven in het aantrekken van internationaal technisch talent in samenwerking met het hoger onderwijs;

  • Bouw aan een infrastructuur in de regio die bedrijven helpt bij automatiserings- en         digitaliseringsvraagstukken.

Scope arbeidsmarkt onderzoek