13 april 2023

Kick-off aanvraag nieuwe Regio Deal voor West-Brabant

Regio West-Brabant (RWB) en verschillende partners werken aan een aanvraag voor een nieuwe Regio Deal voor West-Brabant. Tijdens de kick-off op 13 april bij Delta Agrifood Business in Bergen op Zoom, verkende RWB met steun van adviesbureau BMC de eerste stappen voor deze aanvraag.

Samen met partners uit gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijven brengt RWB nu in kaart wat er nodig is om een aanvraag in te dienen. Deze partners zijn, naast de zestien gemeenten, bijvoorbeeld REWIN, Avans, Curio, Delta Agrifood Business en Breda Robotics.

Regio Deal als versneller

Met de Regio Deals stimuleert Rijksoverheid de economie en brede welvaart in een regio. Doel is de kwaliteit van leven en de kracht van de regio te versterken. Het gaat om een brede aanpak met aandacht voor economie, welzijn, leefbaarheid, mobiliteit en natuur en milieu. Op deze manier willen Rijk en regio samen werken aan een betere woon- en leefomgeving voor inwoners en ondernemers in de regio. Met eigen geld uit de regio en geld uit de Regio Deal kunnen we kansrijke projecten in de regio versnellen of verbeteren. De vorige Regio Deal Mid-West Makes & Moves was dan ook een succes.

Vervolgstap

Uiterlijk in november dit jaar moet de regio de aanvraag indienen. De komende bereiden we samen met partners uit gemeenten, het onderwijs en ondernemers onze aanvraag voor, zodat RWB deze op tijd kan indienen bij het Rijk.

Meer informatie

Zelf een idee om aan te dragen in het kader van de Regio Deal of wil je meer informatie? Neem dan contact op met RWB.