10 augustus 2021

Maand van Regio Deal bij RWB: de kracht van samenwerking over regiogrenzen heen

Augustus is de Maand van Regio Deal bij Regio West-Brabant. Maar wat houdt de Regio Deal ook alweer in en welke rol vervult Regio West-Brabant (RWB) hierin? In dit artikel staan we kort stil bij de inhoud van de Regio Deal Midden- en West-Brabant en de succesvolle projecten en innovatieve initiatieven die eruit voortvloeien.

Regio Deals zijn unieke interregionale samenwerkingen tussen Nederlandse bedrijven, het onderwijs en overheidsinstanties. Regio Deal wordt gesteund door Rijksoverheid om gebieden en regio´s in Nederland van nieuwe impulsen te voorzien. Zo is ook de Regio Deal Midden- en West-Brabant ‘Makens and Moves’ ontstaan. Met een bijdrage van 10 miljoen euro sluit het Rijk aan bij de ambitie van de regio Midden- en West- Brabant om het mkb in de regio te versterken. 

Voorzitter commissie van advies Economie RWB en wethouder van Breda, Boaz Adank: "Als regio’s Midden- en West-Brabant werken we steeds intensiever samen. Samen kunnen we echt een vuist maken en concurreren met grote economische regio’s in Noordwest-Europa", vertelt Adank. "We hebben een duidelijk doel voor ogen: internationaal koploper zijn in verantwoord produceren en distribueren. Dat is belangrijk omdat het verdienmodel van vandaag geen garanties biedt voor morgen. Samen met ondernemers en onderwijs investeren we in het verduurzamen van ons mkb. Zo maken we onze economie klaar voor de toekomst." 

Grote investering 

De totale investering komt uit op een bedrag van maar liefst 130 miljoen euro voor de Regio Deal ‘Makes and Moves’. De Regio Deal richt zich op het verstevigen van het mkb in de maakindustrie, in de onderhouds- en de logistieke sector. Ondernemers, onderwijs en overheid werken in de Regio Deal aan zeventien innovatieprojecten. Speciale rol is weggelegd voor de arbeidsmarkt, waaraan zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen door het opleiden en leven lang ontwikkelen van personeel uit alle lagen van de bevolking. Inmiddels zijn de eerste projecten van start gegaan en hebben succes.  

Samenwerking 

RWB werkt samen met de ontwikkelingsmaatschappijen REWIN, MidPoint, de Regio Hart van Brabant, provincie Noord-Brabant, gemeenten Breda en Tilburg samen om te zorgen voor een maximaal resultaat van de projecten. Rijk en regio richten zich zo op het aanpakken van knelpunten en benutten van kansen die de transities in de regio met zich meebrengen.   

Meer weten over de projecten 

Gedurende de maand augustus delen we vanuit RWB verschillende Regio Deal-projecten. Wil je meer weten over deze projecten of de inhoud? Bekijk dan de speciale onderwerppagina op onze website of bezoek de speciale site van de Regio Deal Midden- en West-Brabant: 

www.regiodealmidwestbrabant.nl