04 februari 2021

Matthijs van Oosten: 'West-Brabant als koploper in circulaire economie'

INTERVIEW - Tijdens de nationale Week van de Circulaire Economie staat ook Regio West-Brabant (RWB) stil bij innovatieve, duurzame projecten binnen West-Brabant. Matthijs van Oosten is bestuurlijk trekker Circulaire Economie bij RWB. In onderstaand interview vertelt hij meer over de regionale doelstellingen en welke opgaven daar bij horen.

Matthijs van Oosten: "Ons huidige economische systeem, op basis van eindige grondstoffen en consumptie is onhoudbaar. Zowel voor mens als natuur. We moeten met z’n allen leren leven binnen de capaciteit van de aarde en circulair gaan denken." Dat betekent: alle grondstoffen hergebruiken, net als in natuurlijke kringlopen. De transitie naar een circulaire economie is een ontwikkeling op de lange termijn, maar daarom niet minder urgent, merkt hij op. "We willen erin slagen om in Nederland honderd procent circulair te zijn in 2050. Dat vraagt om een enorme inspanning van iedereen. Zowel in het bedrijfsleven, onderwijs, overheid en maatschappij. We moeten toe naar een nieuw economisch systeem met andere spelregels en kaders."

Van kleine initiatieven tot grote projecten  

Gelukkig gebeurt er al veel in West-Brabant op het gebied van circulaire economie. Zo zijn er tal van repair cafés, zodat mensen hun kapotte spullen en materialen niet weggooien maar nieuw leven in blazen. Een goed voorbeeld van circulair werken en denken op kleine schaal, maar ook op grote schaal wordt er al door tientallen bedrijven in de regio circulair gewerkt en gedacht, legt Van Oosten uit. "We hebben het project Symbiosis4Growth, uitgevoerd door REWIN, dat helpt om afvalstromen, grondstofbehoeften, kennis en innovaties aan elkaar te koppelen." Binnen de topsectoren in de regio, zoals Maintenance en Agrofood & Biobased, wordt in speciale clusters volop onderzoek gedaan naar de toepassing van innovatieve technologieën. "En dat is heel breed", licht hij toe. "Bijvoorbeeld reparatie aan composiet bij vliegtuigen bij Development Center for Maintenance of Composites in Hoogerheide of het winnen van eiwit uit bietenblad door Royal Cosun. En dat zijn dan nog maar een paar voorbeelden, want er gebeuren heel veel vernieuwende dingen in West-Brabant." 

Uitdaging voor de regio  

"Als Regio West-Brabant zien we de omschakeling naar een circulaire economie als een belangrijke, maar complexe uitdaging. West-Brabant wil koploper circulaire economie zijn", stelt hij. Vergroening en vernieuwing van de economie is dan ook één van de opgaven op de regionale agenda van RWB. "Op dit moment werken we onze ambitie uit in een regionale aanpak", vertelt Van Oosten. "Daarbij werken we nauw samen met onze partners zoals kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de provincie."

Hulp bij pionieren

Een regionale aanpak bundelt krachten en biedt een platform om kennis uit te wisselen. Van Oosten: "Ik hoop dat we met onze ambitie een beweging in gang zetten. Hiermee kunnen we de nieuwe, essentiële spelregels en randvoorwaarden creëren die nodig zijn voor een circulaire economie." Dat werkt door op kleinere schaal: een regionale aanpak helpt volgens hem om lokaal, in de gemeenten, circulaire doelen te versnellen. Moeilijk hoeft dat niet te zijn aldus Van Oosten: "Waarom zou je bijvoorbeeld niet gezamenlijk circulaire inkooprichtlijnen maken, om die in de lokale economie toe te passen? Het blijft voor een deel pionieren. Stappen vooruit maken. Dat vraagt om ruimte voor vernieuwing. Als overheid kunnen we die ruimte voor experimenten en pionieren maken.”  

Foto: Antonette de Groot