12 juli 2021

Mijlpalen centraal tijdens Ontwikkeldag samenwerking Regio West-Brabant en provincie Noord-Brabant

Tijdens de Regionale Ontwikkeldag in West-Brabant op 9 juli, waarin de samenwerking op grote opgaven en afspraken tussen gemeenten, Waterschap Brabantse Delta, Regio West-Brabant (RWB) en Provincie Noord-Brabant (PNB) centraal staan, hebben de partijen belangrijke mijlpalen bereikt. Hieronder een beknopt overzicht over deze resultaten en afspraken.

Tijdens de Ontwikkeldag gingen de zestien West-Brabantse gemeenten, bestuurders van RWB, het Waterschap en de provincie met elkaar in gesprek over de bereikte mijlpalen en succesvolle doelen. Ook stelden de partijen met elkaar belangrijke samenwerkingsafspraken en overeenkomsten af.

Bedrijventerreinen en arbeidsmigranten

Belangrijke overeenkomst vormde het vaststellen van de bedrijventerreinstrategie. Daarmee onderschrijft RWB de gemeente overstijgende samenwerking om samen te werken aan vitale en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Daarnaast ondertekenden de aanwezige bestuurders het Afsprakenkader Arbeidsmigranten. In dit document spreken alle gemeenten af om de situatie van arbeidsmigranten (wonen, werken, welzijn) in West-Brabant te verbeteren.

Verder gaan

Verder stond de voortgang van de afspraken rondom 'Sterke Steden' centraal, evenals de Regionale Investeringsagenda, het Ontwikkelplan West-Brabant-West in samenhang met voortgang Regionaal Mobiliteitsprogramma. Ook de afspraken over de gebiedsagenda Vitaal Buitengebied beginnen steeds meer vorm te krijgen. Het is nu aan een kwartiermaker om de afspraken uit te werken.

Regio West-Brabant kijkt terug op een bijzondere periode die, ondanks de coronacrisis, tot een solide samenspel tussen de regio, waterschappen en provincie leidde. De behaalde mijlpalen vormen een krachtige impuls om verder te gaan en de taken uit het regionale actieprogramma verder op te pakken.

Meer informatie

Meer weten over de verschillende projecten, samenwerkingsafspraken of programma's die gelden binnen de regio? Deze zijn hieronder te downloaden en in te zien.