16 november 2022

Miljoenen aan rijksgelden als impuls voor verstedelijking en mobiliteit in West-Brabant

Er komt ruim 2 miljard euro vrij voor verstedelijking en mobiliteit in Noord-Brabant. Rijksoverheid, provincie Noord-Brabant en de gemeenten investeren het geld in infrastructuur en woningbouw. Voor West-Brabant wordt het geld met name in de Stedelijke Regio Breda-Tilburg geïnvesteerd, maar ook in andere gemeenten in de regio. Zo laat de provincie weten. Het is de uitkomst van het Bestuurlijk Overleg Meerjarenplanning Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT),

Het grootste deel van het toegekende geld, ongeveer 1,5 miljard, gaat naar Eindhoven en omgeving, waaronder de zogenoemde Brainportdeal en verbetering van de A58 Eindhoven - Tilburg. Het overige kwart wordt over andere plaatsen in de provincie verdeeld, waar er direct behoefte is aan woningbouw en verbeterde mobiliteitsnetwerken. Zoals verbetering van wegen of spoorlijnen of maatregelen om de beperkte stikstofcapaciteit aan te pakken.  

Wat betekent dit voor West-Brabant? 

Ook West-Brabantse gemeenten gaan geld van het Rijk ontvangen, meldt provincie Noord-Brabant. Bijvoorbeeld in de gemeente Breda waar bijna 50 miljoen euro gereserveerd is voor grootschalige woningbouwprojecten. Zoals hierboven vermeld is naast woningbouw ook mobiliteit een belangrijk speerpunt op de agenda: het Rijk heeft ook bijdragen gegeven aan mobiliteitsmaatregelen voor meerdere locaties waar woningbouw versneld kan worden. In West-Brabant zijn dit Bergen op Zoom, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal. In totaal gaat het om ruim 94 miljoen euro voor 12.357 woningen. Daar komt nog € 71,8 miljoen vanuit de regio bij.

Mobiliteit en infographic

Verder wordt er gewerkt aan het uitrollen van Nationaal Toekomstbeeld Fiets en is er invulling gegeven aan de slimme en duurzame mobiliteit via het programma 'Veilig, Slim, Duurzaam'. Zo wordt in West-Brabant onderzocht of er meer treinen tussen Roosendaal en Antwerpen kunnen rijden en vindt er een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijke uitbreiding van de haven van Werkendam plaats. Bekijk onderstaande infographic voor een totaaloverzicht van alle toegekende gelden per gebied en onderwerp.

Infographic BO MIRT - Provincie Noord-Brabant

Toegekende gelden per gemeente in Brabant. Bron: provincie Noord-Brabant.

Meer weten 

Benieuwd naar de verdere uitkomsten van BO MIRT? Bekijk de website van provincie Noord-Brabant voor meer informatie over dit onderwerp en de vervolgstappen.