02 april 2024

Negen West-Brabantse gemeenten gaan fietsgebruik bij werkgevers en werknemers stimuleren

Om verkeersdrukte op West-Brabantse wegen te verminderen en de leefbaarheid in de regio te verbeteren, gaan negen West-Brabantse gemeenten aan de slag met fietsstimulering. De samenwerkende gemeenten, verenigd in Regio West-Brabant (RWB), gaven provinciaal platform Ons Brabant Fietst opdracht de opdracht om met deze actie te starten.

Foto: Wim Hollemans.

Ons Brabant Fietst is een initiatief van de provincie Noord-Brabant. Vanaf april gaan de eerste initiatieven van start binnen de negen deelnemende gemeenten. Dit zijn de gemeenten Moerdijk, Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen, Drimmelen, Altena, Etten-Leur en Oosterhout. Ons Brabant Fietst heeft als doel gedragsverandering te bewerkstelligen onder de inwoners zodat zij vaker de fiets pakken. Met name voor ritten naar het werk. Binnen de samenwerking spelen werkgevers een belangrijke rol.  

Over gemeentegrenzen samenwerken

Wethouder Sanneke Vermeulen van de gemeente Roosendaal en tevens bestuurlijk trekker Mobiliteit en ambassadeur verkeersveiligheid in de regio West-Brabant: "De mobiliteit van onze inwoners beperkt zich niet tot de gemeentelijke grenzen, zeker voor de rit van en naar het werk. Om forenzen anders te laten reizen is het niet meer dan logisch om over de gemeentegrenzen heen te kijken en om werkgevers te betrekken. Dit project sluit daar mooi bij aan." 

Medewerkers op de fiets 

Naast kennis en advies voor werkgevers, is het daadwerkelijk activeren van medewerkers een belangrijk speerpunt van Ons Brabant Fietst. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld meedoen met een gratis e-bike probeeractie. Bij deelname krijgen zij acht weken lang een aantal e-bikes te leen. Deze elektrische fietsen zijn beschikbaar voor werknemers, zodat deze het 'fietsforenzen' kunnen proberen. Ons Brabant Fietst helpt ondernemers en werkgevers bij het enthousiasmeren van werknemers om de woonwerkrit  op een andere manier te ervaren. Bijvoorbeeld door middel van communicatiemiddelen. Er is plek voor tientallen werkgevers en honderden forensen om mee te doen. 

Voor werkgevers rolt Ons Brabant Fietst verschillende acties uit. Zo kunnen zij een leidende rol nemen in de verandering naar duurzamere vervoersmiddelen, zoals fietsen of e-bikes. De focus ligt op het stimuleren van het fietsgebruik onder werknemers, om zo bij te dragen aan het verminderen van verkeersdrukte en de uitstoot van schadelijke stoffen. Hiermee ondersteunt het initiatief de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente en van de regio. 

Meer informatie 

Waarom niet alle zestien West-Brabantse RWB-gemeenten meedoen, heeft te maken met andere prioriteiten, keuzen of budgettering per gemeente. Het is aan iedere gemeente zelf of zij wel of niet mee willen doen aan dit initiatief. Meer informatie over Ons Brabant Fietst en eerdere resultaten in andere Brabantse gemeenten vind je op hun website.