12 oktober 2023

Nieuw arbeidsmarktproject richt zich specifiek op werkzoekende 50-plussers in West-Brabant

Van 2020 tot 2023 maakt West-Brabant werkt met Talent samen met partners meerdere projecten in de regio mogelijk. De komende tijd lichten we projecten uit waarin het ontwikkelen en benutten van talent centraal staat. In dit deel vertelt Calista Timmermans van AndersWerkt meer over het project 'Ontdek het potentieel van 50-plussers op de West-Brabantse arbeidsmarkt', dat 50-plussers in West-Brabant helpt bij het vinden van werk of bij- of omscholing.

Kunt u iets vertellen over de start van dit project? Wat is de reden om ermee te starten?

"45 procent van de werkzoekenden in West-Brabant is vijftig jaar en ouder. Dat zijn ruim 15.000 mensen. Ze worden snel vergeten, maar juist de 50-plusser heeft veel potentie voor werkgevers. 50-plussers brengen namelijk waardevolle ervaring, jarenlange kennis, diverse vaardigheden en betrouwbaarheid met zich mee. Ook op het gebied van mentorschap en een stuk aanpassingsvermogen hebben ze veel te bieden op de arbeidsmarkt. Het doel van ons project is om deze 50-plussers op een innovatieve en kwalitatieve manier te matchen met werkgevers in de regio. Dat betekent dat ze werk krijgen of vinden wat ze graag doen en waar ze ook langere tijd aan de slag voor kunnen."

15.000 mensen. Dat is een heel diverse doelgroep. Om wat voor mensen gaat het?

"Je denkt bij deze doelgroep bijvoorbeeld al snel aan mensen die ontslagen zijn bij een reorganisatie. Deze groep kan en wil graag werken en ontvangt, meestal tijdelijk, een Werkloosheidsuitkering. Ze zijn op zoek naar werk. Maar de groep is groter. We rekenen hier ook mensen toe die psychische klachten hebben en die vastlopen in hun werk of mensen met een bijstandsuitkering. Of je hebt mensen die graag van baan willen veranderen maar deze stap niet kunnen of durven maken. En er zijn mensen die na jarenlang een hoge functie te hebben vervuld, het wat rustiger aan willen doen in een wat minder drukke functie."

Hoe gaan jullie te werk in het project?

"Binnen het project bespreken we met de kandidaat wat iemand echt nodig heeft. Hierna maken we gezamenlijk een plan van aanpak en zorgen we voor de inzet van bestaande initiatieven binnen gemeenten of andere organisaties. Een belangrijke partner is bijvoorbeeld Samen in de Regio. Dit is een netwerkplatform waar veel bedrijven en instellingen aan verbonden zijn in West-Brabant. Dankzij de goede connecties benaderen we dit netwerk voor potentiële werkgevers voor onze kandidaten. Ook werken we nauw samen met MetWerk, het zakelijke netwerk gericht op inclusief ondernemen, en werkgeversorganisatie VNO-NCW. Deze netwerken leveren buddy’s die de werkzoekenden op diverse gebieden kunnen ondersteunen."

Hoe steekt die ondersteuning in elkaar?

"Denk bijvoorbeeld aan stageplekken, coaching gesprekken of de spreekwoordelijke kruiwagen naar een werkgever die bij de werkzoekende past. Naast de zestien West-Brabantse gemeenten werken we intensief samen met UWV, WerkgeversServicepunt West-Brabant, Leerwerkloket, Curio en West-Brabant werkt door."

Er is ook sprake van een innovatief onderdeel. Wat houdt dit in?

"We werken over leefgebieden heen en verwijzen, indien de behoefte daar is, naar de juiste loketten binnen de regio. Daarnaast hebben we specifieke aandacht voor het herkennen en verbeteren van de geletterdheid en digitale geletterdheid van de werkzoekenden. Je merkt namelijk dat met name deze vaardigheden bij deze generatie niet altijd even sterk zijn. Dat kan zijn omdat ze bijvoorbeeld nooit een opleiding of vervolgopleiding volgden. Of omdat ze een migratie-achtergrond hebben en daardoor een (digi)taalachterstand hebben. De innovatie zit hem in de speciale games en tools die we gebruiken. Deze zijn gericht op mensen die niet goed kunnen lezen of problemen hebben met taal. Op een laagdrempelige manier leren ze hoe ze een sollicitatiegesprek moeten voeren of hoe ze de juiste vragen kunnen stellen."

Wat is het uiteindelijke doel? Hoeveel mensen hopen jullie te helpen?

"We zijn deze zomer gestart met vijfentwintig deelnemers. Uiteindelijk is het doel voor deze periode vijftig mensen op weg te helpen naar een baan. Maar omdat het programma West-Brabant werkt met Talent dit jaar afloopt, is dit ongeveer het maximale aantal dat we in dit half jaar kunnen helpen. Al zijn we zeker van plan om dit project voort te zetten. We merken dat deze aanpak werkt namelijk en er is veel belangstelling voor. Daarnaast blijven we in contact met onze kandidaten als ze geplaatst zijn of als het ze toch niet lukt om wat te vinden. We dragen ook verantwoordelijkheid voor dat stukje nazorg."

Meer informatie

West-Brabant werkt met Talent stimuleert een leven lang ontwikkelen en het aantrekken van talent op de arbeidsmarkt. Het is een initiatief van het Bestuur Regionaal Werkbedrijf West-Brabant en wordt gecoördineerd door Regio West-Brabant. De provincie Noord-Brabant draagt financieel bij. Het programma loopt in 2023 af. Meer weten over de andere projecten van West-Brabant werkt met Talent? Bekijk dan onze pagina met alle projecten van West-Brabant werkt met Talent.