26 oktober 2021

‘Plantaardige Regio mbo’ werkt aan ambities en talentontwikkeling voor Agrofood/Biobased-sector

Vernieuwingen in de West-Brabantse AgroFood/Biobased-sector vinden volop plaats en sluiten aan bij de ambitie om duurzamer en slimmer te produceren. Het onderwijsproject ‘Plantaardige Regio mbo’ draagt bij aan deze ambities en talentontwikkeling voor de Agrofood/Biobased sector. Regio Deal Midden- en West-Brabant droeg bij aan dit project. Dat inmiddels tot unieke vondsten en uitwisseling tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven leidt zoals het Practoraat Agrofood en Biobased van Curio.

Duurzaam gewassen telen op een slimme manier door middel van smart farming of planten verwerken tot materialen die hernieuwbaar en minder belastend voor het milieu zijn zoals bouwmaterialen of verpakkingen en daarmee de biobased economie versterken. Op verschillende fronten wordt in West-Brabant gewerkt aan een versteviging van de topsectoren. Om de regionale ambities waar te kunnen maken zijn studenten en professionals nodig die in staat zijn om samen te werken met andere specialisten.

Binnen het Practoraat Agrofood & Biobased werken studenten en docenten van verschillende
opleidingen en het bedrijfsleven aan innoverende projecten en onderzoeken. Lars Damen, programmamanager Regiodeal-project Human Capital Topsectoren bij Regio West-Brabant, bezocht projectleider Manfred van de Kreeke op de Curio-locatie in het Delta Agrifood Business (DAB) in Bergen op Zoom. Kreeke vertelt graag meer over de eerste succesvolle resultaten van het project.

'Cultuuromslag in het onderwijs'

Het werken met practoraten, brengt een verandering binnen het onderwijs met zich mee, vertelt Van de Kreeke. "Het maakt direct impact, waarbij innovatie op meerdere vlakken en disciplines komt kijken. De rol van het mbo in ecosystemen gaat veranderen.” In het practoraat wordt onderzoek gedaan naar concrete en actuele vraagstukken van bedrijven en levert daardoor meerwaarde. Dus geen fictieve casussen, maar direct werken met de praktijk.

Op die manier wordt praktisch toepasbare kennis ontwikkeld, die niet alleen uit een boek te leren is. Ook komen leerlingen via het practoraat in contextrijke omgevingen zoals de akkers waar de aardappelen worden geteeld of in een laboratorium. “Het is een manier van leren die past bij de huidige tijdsgeest en tegelijkertijd zorgt voor een cultuuromslag binnen het onderwijs. Met nu al zichtbaar resultaten”, aldus Van de Kreeke.

Onderzoek naar de perfecte frietjes

Hij geeft een voorbeeld: een bedrijf klopte aan bij het practoraat en sprak de wens uit de meest lekkere en duurzame friet te ontwikkelen. Een vraagstuk dat eenvoudig klinkt maar complexer is dan het lijkt. Het gaat om een veelvoud van vraagstukken zoals: Welk ras geeft de lekkerste friet? Welke inhoudsstoffen komen in welke hoeveelheden voor in de verschillende aardappelen en wat is de invloed op de kwaliteit van de friet? En hoe bereid je het perfecte frietje? Veel vragen, die alleen maar beantwoord kunnen worden door verschillende specialismen aan te spreken en te combineren. Zoals studenten van de koksopleiding, laboratoriumtechniek, plantenteelt en milieutechniek of procestechniek.

Vraagstuk oplossen

Het practoraat bleek in staat om verschillende opleidingen te betrekken bij het onderzoek en het vraagstuk vanuit die verschillende kanten te bekijken en op te lossen. Zo krijg je friet die én duurzaam, én lekker is, legt Van de Kreeke uit. "Maar het onderzoek is nog niet klaar. We gaan door en gaan nu op zoek naar wat de beste verpakking voor de friet is."

Meer informatie

Benieuwd naar de verschillende onderzoeken van het practoraat? Op de website van Curio vind je meer informatie over de projecten en onderzoeken die lopen.