18 augustus 2022

Projecten Samen in de Regio bieden jongeren beter perspectief en kansen op arbeidsmarkt

Van 2020 tot 2023 maakt West-Brabant werkt met Talent samen met partners meerdere projecten in de regio mogelijk. De komende tijd lichten we projecten uit waarin het ontwikkelen van talent centraal staat. In dit deel vertelt Anita Karremans van netwerkorganisatie Samen in de Regio over de twee projecten Betekenisvol in Beeld en Our workflow.

Samen in de Regio heeft subsidie aangevraagd voor twee projecten. Allereerst Our Workflow. Wat is het doel van dit project?

"Our workflow is een project van Curio ISK (Internationale Schakelklas) en Samen in de Regio. Dit project is bedoeld voor kwetsbare kinderen zoals kinderen van statushouders, arbeidsmigranten of vluchtelingen die geen startkwalificatie kunnen behalen. Zonder startkwalificatie hebben ze geen recht op een uitkering of kans op werk. Hierdoor verdwijnen ze van de radar bij instanties en kunnen ze het verkeerde pad op gaan. Samen met Curio ISK en partners uit het bedrijfsleven worden laagdrempelige leer-werktrajecten ontwikkeld binnen de school en bij de bedrijven. Jongeren leren fietsen repareren of krijgen retail- of horecatraining. Aansluitend gaan zij via leerwerkplekken aan de slag binnen bedrijven. Zo vergroten zij hun perspectief op werk."

Dan Betekenisvol in beeld, dit project is een stuk breder gericht. Hoe gaan jullie in dit project te werk?

"Samen met Innergie en Werkcentrum Brabantse Wal helpen we jongeren en starters op de arbeidsmarkt die om verschillende redenen thuiszitten. Dit project is er op gericht om de kandidaat echt te leren kennen en de intrinsieke motivatie te vergoten. We bieden workshops aan waarin de deelnemers sollicitatievaardigheden en skills opdoen voor het vinden van werk. Dat is heel breed: zo helpen we ze met het opmaken van een goed cv, gesprekken met bedrijven of oriëntatie op de mogelijkheden binnen bedrijven en presentatietrainingen. Hierdoor hopen we het zelfvertrouwen en de kans op een baan te vergroten. We brengen de kandidaten letterlijk in beeld en laten zien hoe zij van betekenis zijn. Ook hierbij maken we gebruik van ons netwerk van West-Brabantse bedrijven, onderwijsinstellingen, gemeenten en diensten."

Beide projecten lopen nu al meer dan twee jaar. Wat zijn de resultaten?

"Gaat het puur om de cijfers, dan helpen we met Our workflow op dit moment vijftig jongeren. Van wie er al tien een baan hebben. Anderen hebben certificaten behaald of zijn volop in beeld bij het bedrijfsleven. Met Betekenisvol in beeld hebben we tot nu toe vijfendertig deelnemers geplaatst in een werkomgeving. We vinden het echter belangrijk dat iedereen op de juiste plek terechtkomt. Daardoor blijven we investeren in duurzame samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Beide projecten hebben een kop maar geen staart, zeg ik altijd."

Betekenisvol in Beeld - Fotografie

Een goed cv, sollicitatievaardigheden opdoen, beroepsoriëntatie: Betekenisvol in beeld helpt jongeren weer aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt.

Tot nu toe mooie resultaten dus. Ongetwijfeld heeft de organisatie dingen geleerd. Kunt u daar wat over vertellen?

"Het klinkt een beetje cliché, maar geld of het zomaar direct aanbieden van een baan is niet altijd de juiste oplossing. Het is veel belangrijker om eerder in een traject samen te werken. Elkaar als organisaties te leren kennen en gebruik maken van elkaars kennis en inzet. Zodra deze relatie goed is, kan men samen ontdekken welke mogelijkheden er binnen het bedrijf zijn voor de jongeren. Ga vooral het gesprek met elkaar aan en beloof geen gouden bergen. Vanuit Curio worden docenten opgeleid als jobcoach. Deze jobcoaches begeleiden de jongeren op de werkvloer. Bij Our workflow zie je dat dit goed werkt. Met het starten op een externe leerwerkplek blijft het contact met de school behouden. Een vertrouwd gezicht in een andere omgeving, biedt de jongeren houvast en betere persoonlijke ontwikkeling."

Wat levert dit de werkgever op uiteindelijk?

"Voor het bedrijf is het fijn dat er iemand meekijkt en -denkt die de jongere kent. Als na verloop van tijd een jongere dreigt uit te vallen dan kan men terugvallen op de vertrouwde basis die vanuit onderwijs is gelegd. Zo wordt ingezet op ontwikkelen en behouden van talent. Deze aanpak willen we nu verder stimuleren. Alleen zo werk je oprecht samen en maak je impact. Daarnaast geloof ik in investeren in de lokale samenleving, waarin we meer met elkaar delen of samen optrekken. Als corona ons als maatschappij iets heeft geleerd, dan is het wel dat globalisatie lang niet alles is. Soms liggen oplossingen voor grote problemen dichterbij huis of binnen je netwerk dan je denkt."

Samen in de Regio - Curio - Our workflow II

Our workflow biedt jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt laagdrempelige praktijkervaring.

Kijken we naar de toekomst tot slot. Wat zijn dan de verwachtingen?

"We zien in die twee, drie jaar dat het aantal samenwerkingen nog altijd groeit. Precies onze bedoeling: we willen graag iets duurzaams neerzetten dat blijvend mensen met afstand tot de arbeidsmarkt steunt en verder brengt. We denken al breder dan alleen het westelijke deel van West-Brabant. Our workflow heeft bijvoorbeeld potentie om verder in de regio opgezet te worden. Daar zijn nu gesprekken over met Curio, WSP West-Brabant en andere netwerken. Verder hopen we werkgevers zo te inspireren dat arbeidskrachten geen 'product' zijn. Alleen door te investeren en de tijd en interesse voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt vrij te maken, help je ze écht."

Meer informatie

West-Brabant werkt met Talent stimuleert een leven lang ontwikkelen en behouden van talent op de arbeidsmarkt. Het is een initiatief van het Bestuur Regionaal Werkbedrijf West-Brabant en wordt gecoördineerd door Regio West-Brabant. Meer weten over de andere projecten? Bekijk dan deze pagina met alle projecten van West-Brabant werkt met Talent. Samen in de Regio beschikt over een uitgebreid netwerk en werkt dan ook samen met een groot aantal partners. Denk aan onderwijsinstellingen, sociale diensten, bedrijven en gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht en Roosendaal.