29 juli 2021

Regio Deal-projecten uit Midden- en West-Brabant verzameld op nieuwe website

De Regio Deal-projecten uit Midden- en West-Brabant zijn nu verzameld op een nieuwe website. Hier zijn naast verschillende succesvolle projecten ook nieuws, interessante informatie en achtergronden over de Regio Deal 'Makes and moves' te vinden.

Een krachtige samenwerking in Midden- en West-Brabant levert resultaten op om trots op te zijn: 16 innovatieprojecten zijn in uitvoering en 1 staat in de steigers. Lees meer over de projecten via de nieuwe website:

www.regiodealmidwestbrabant.nl

Samen met de partners REWIN West-Brabant, Regio Hart van Brabant, Provincie Noord-Brabant, Midpoint Brabant, Gemeente Breda, Gemeente Tilburg, het regionale bedrijfsleven en onderwijsinstellingen werkt RWB zo aan versterking van het economische ecosysteem voor een veerkrachtige, duurzame en toekomstbestendige economie. De Regio Deal wordt mede mogelijk gemaakt door de Rijksoverheid.

Over de Regio Deal

De Regio Deal Midden- en West- Brabant Makes and Moves richt zich op het versterken van het MKB in de maakindustrie, in de onderhouds- en de logistieke sector. Ondernemers, onderwijs en overheid werken samen in de Regio Deal aan zeventien innovatieprojecten, waarbij een voor iedereen toegankelijke arbeidsmarkt bijzondere aandacht krijgt. De Deal ondersteunt de regio’s Midden- en West-Brabant in hun ambitie een belangrijke speler te worden in verantwoorde productie en distributie, gedragen door het mkb.