03 augustus 2021

Regio Deal steunt Biorizon met onderzoek en ontwikkeling van bio-aromaten

Biorizon onderzoekt de toepassing van en ontwikkelt bio-aromaten. Dit zijn groene, klimaatvriendelijke alternatieven voor de huidige aromaten. Belangrijke bouwstenen in de chemische industrie die vaak nog op basis van fossiele grondstoffen zijn. Biorizon ontving steun uit de Regio Deal Midden-West-Brabant voor de ontwikkeling van deze hernieuwbare, klimaatvriendelijke alternatieven in de chemische industrie.

In veel producten zijn aromaten verwerkt. Bijvoorbeeld in verf en kunststof. Zoals gezegd vaak op basis van niet-hernieuwbare grondstoffen zoals aardolie. De chemische industrie heeft behoefte aan alternatieven. Biorizon kwam met de oplossing: bio-aromaten. Deze zijn essentieel in een circulaire economie, hebben een kleinere CO2-voetafdruk én betere eigenschappen.

Joop Groen, directeur Biorizon vertelt graag meer over Biorizon en zijn werk: "Samen met de chemische industrie startten initiatiefnemers TNO (Nederland) en VITO (Vlaanderen) in 2013 Biorizon." Met gebundelde krachten zetten zij een wereldwijd toonaangevend onderzoekscentrum neer op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom. Dagelijks werken TNO en VITO hier samen met bedrijven en kennisinstellingen aan het ultieme doel: de commerciële productie van bio-aromaten die worden toegepast in uiteenlopende producten. Aromaten die producten niet alleen duurzamer, maar ook beter maken.

Studie, samenwerking en subsidie

Voor innovatie en onderzoek heb je apparatuur, laboratoria en kenniswerkers nodig. De
Regio Deal Midden- en West-Brabant droeg hieraan bij en heeft daarmee Biorizon
verder laten groeien. De kracht van het Regio Deal-programma zit hem volgens Groen in drie dingen: het is actiegericht en financiert faciliteiten zodat we ook daadwerkelijk aan de slag kunnen. Daarnaast stimuleert het samenwerkingsprojecten. Partijen slaan de handen ineen en werken samen aan een project. En tot slot: "Het is laagdrempelig, efficiënt en veel eenvoudiger aan te vragen dan bijvoorbeeld een Europese subsidie", licht Groen toe.

Appels plukken

Trots is Groen nog wel het meest op wat Biorizon bereikt in de chemische wereld. "Sinds 2013 hadden we een droom die nu langzaam begint uit te komen. Ik vergelijk Biorizon
ook wel eens met een appelboom die we in 2013 plantten op de Green Chemistry
Campus", merkt hij op. "We willen goed voor die boom zorgen, zodat we in de toekomst veel
appels oogsten. Onze eerste appel, ofwel spin-off, is Relement." Dit bedrijf is in 2020 opgericht en gaat op commerciële schaal bio-aromaten produceren en verkopen voor onder andere smeermiddelen en coatings. Eén van de eerste bio-aromaten die Relement op de markt brengt, is een grondstof om 100% biobased alkydverf te maken. Deze verf gaat niet alleen langer mee door een betere krasvastheid en UV-bestendigheid, hij is ook duurzamer. Omdat er geen aardolie meer nodig is voor de productie, kan Relement vanaf 2027 een grote bijdrage leveren aan het terugdringen van CO2.

Van fossiel naar biobased

Groen: "Het is bijzonder dat het Biorizon-programma vanuit Bergen op Zoom een belangrijke bijdrage levert aan klimaatdoelstellingen. Het ontwikkelen van hoogwaardige kennis maakt West-Brabant sterker." Ook het regionale bedrijfsleven kan zich volgnes hem meer onderscheiden door het toepassen van de nieuwe technologie en kennis en daarmee voorop lopen in de transitie. "Acht jaar samenwerken aan deze technologieontwikkeling lijkt misschien lang, maar het is eigenlijk heel kort als je bedenkt dat er 160 jaar is gewerkt aan aardolie. We staan nog maar aan het begin van de transitie van fossiel naar biobased."

Over de Regio Deal

De Regio Deal is mogelijk gemaakt door Midpoint Brabant, Regio Hart van Brabant, Regio West-Brabant, REWIN West-Brabant, Gemeente Tilburg, Gemeente Breda, Provincie Noord-Brabant en Rijksoverheid. De Deal stimuleert en motiveert projecten en initatieven voor een sterk vestigingsklimaat in Midden-West-Brabant. Meer weten? Bekijk de nieuwe Regio Deal-site.