23 maart 2020

Regio West-Brabant maakt werk van Vitaal Platteland

28 November organiseerde Regio West-Brabant de kick-off van het programma Vitaal Platteland in West-Brabant. Agrariërs, provincie, gemeenten en het waterschap gingen in Etten-Leur in gesprek over hun ervaringen, successen en complexiteiten. Er is kennis gedeeld, samen geleerd én ervaringen opgedaan over het vitale platteland in West-Brabant.

Samen de schouders er onder

Gedeputeerde Erik van Merrienboer is blij met deze startbijeenkomst: “Het mooie en unieke West-Brabantse platteland verdient het om vitaal en leefbaar te blijven. Daar zetten we de schouders onder als gezamenlijke overheden, samen met onderwijs en ondernemers. Uitgangspunt is het het creëren van meerwaarde en toevoegen van kwaliteit. En dat is altijd maatwerk.”

Opgaven voor West-Brabant

Voorzitter van de bestuurlijke kopgroep Vitaal Platteland, RWB, Patrick Kok antwoordde op vraag van dagvoorzitter Ellie van Beek: Waarom is deze bijeenkomst zo belangrijk? “West-Brabant staat voor  grote opgaven op het terrein van voedselproductie, waterveiligheid, circulaire economie en biodiversiteit. Deze uitdagingen vragen om een samenhangende, gebiedsgerichte benadering. Daarom zijn we hier vandaag met elkaar.”

Vijf kansrijke gebieden in West-Brabant

Daan Zandbelt, Rijksadviseur fysieke leefomgeving, schetst het Panorama West-Brabant. Hij nam de aanwezigen mee in zijn ideeën over West-Brabant en de gebiedsopgaven die hij voor onze regio ziet.

Bekijk het Panorama

De Rijksadviseur definieerde vijf kansrijke gebieden in het panorama West-Brabant.

 Dat zijn:

  • de westelijke kleigronden,

  • de oostelijke kleigronden,

  • de naad van Brabant & Steden west,

  • het zuidelijke zand

  • Brabantse Wal & Steden Oost.