21 december 2023

Regio West-Brabant tekent intentieverklaring om verkeersknelpunten landbouwverkeer op te lossen 

De zestien West-Brabantse gemeenten, de provincie Noord-Brabant en brancheorganisaties Cumela en ZLTO ondertekenden op 21 december de intentieverklaring Kwaliteitsnetwerk landbouwverkeer. De ondertekenaars willen de komende 10 jaar samenwerken aan één netwerk dat knelpunten op bestaande wegen, met name in het buitengebied, oplost.

In de regio West-Brabant zijn veel agrarische bedrijven gevestigd. Deze sector brengt (land)bouwverkeer met zich mee. Dit kunnen zowel tractoren als andere machines zijn, zoals maaidorsers of graafmachines. Deze voertuigen maken gebruik van gemeentelijke en provinciale wegen om zich te verplaatsen. Toch mogen ze niet overal rijden en worden ze geweerd. Dit leidt tot sluipverkeer en routes door woongebied. Dat zorgt op diverse plaatsen tot overlast bij bewoners en de overige verkeersdeelnemers, omdat de wegen hier vaak niet op zijn ingericht. Ook weggebruikers met deze voertuigen vinden deze routes ongewenst, maar hebben geen alternatieven. Hierdoor zijn zij genoodzaakt deze routes te nemen.   

Wethouder en bestuurlijk trekker landbouwverkeer Martijn Gijzen van de gemeente Rucphen: "We gaan van wens naar werkelijkheid. Van praten naar uitvoeren door het oplossen van knelpunten met landbouwverkeer op de wegen in West-Brabant." De ondertekening van de intentieverklaring door negentien partijen onderstreept volgens hem dat de uitvoering van het Kwaliteitsnetwerk landbouwverkeer nodig is. "Het laat ook zien dat de wegbeheerders niet zonder de landbouwsector kunnen. Na jarenlang praten en onderzoeken zetten we nu de stap naar doen."

Verbetering verkeersveiligheid  

Regio West-Brabant (RWB) stelde daarom met de wegbeheerders en de agrarische sector een Kwaliteitsnetwerk (land)bouwverkeer op. Met de ondertekening van deze intentieverklaring door alle zestien West-Brabantse gemeenten, Cumela, ZLTO en de provincie zetten de partijen in op de verbetering van de verkeersveiligheid in het West-Brabantse buitengebied.   

"Om Brabant in beweging te houden, moet je overal in onze provincie veilig en snel van A naar B kunnen komen", zegt gedeputeerde mobiliteit Stijn Smeulders. "Dat geldt zeker ook in het landelijk gebied. We staan als Brabant helaas nog te vaak bovenaan de verkeerde lijstjes als het om verkeersveiligheid gaat. Met de afspraken die we de komende tijd maken, kunnen we de regio veiliger maken voor álle weggebruikers en de leefbaarheid vergroten. Daarom is dit een hele mooie mijlpaal." 

Ondertekening intentieverklaring landbouwverkeer West-Brabant

Zestien wethouders van West-Brabantse gemeenten, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en brancheorganisaties Cumela en ZLTO ondertekenden donderdag de intentieverklaring in Rucphen.

Wat spreken de partijen met elkaar af?  

Het netwerk is een wensbeeld waar de partijen de komende tien jaar met elkaar aan werken. De gemeenten, landbouwsector en provincie zetten daarmee in op een goede verstandhouding en samenwerking. De partijen willen in de komende jaren de samen ervaren en erkende knelpunten in de regio aanpakken. Zo bieden zij een oplossing voor knelpunten van het (land)bouwverkeer. Ook zal de verkeersveiligheid toenemen en de overlast voor de bewoners in de bebouwde kommen afnemen. Het netwerk zorgt daarnaast voor een efficiëntere bedrijfsvoering voor de landbouwsector.

Samenwerken aan het Kwaliteitsnetwerk landbouwverkeer  

"Boeren zijn verantwoordelijk voor de productie van vers, gezond voedsel uit de regio. Zeker in West-Brabant rijden hierdoor in het voor- en najaar, de zaai- en oogsttijd, trekkers en andere machines over de wegen", vertelt Remco Beekers, bestuurder van ZLTO. Uiteraard staat de veiligheid van alle verkeersgebruikers altijd voorop, licht hij toe. "Daar moeten we ons constant bewust van zijn. ZLTO is verheugd dat we vandaag samen met collega-organisatie Cumela en veel overheden deze intentieverklaring tekenen. Met elkaar willen we werken aan een nog veiliger wegennet in West-Brabant: in het belang van boer en burger."

Een kwaliteitsnetwerk (land)bouwverkeer is een aaneenschakeling van wegen waarlangs het doorgaande verkeer geleid wordt. Herkomst en bestemming zijn via het routenet aan elkaar gekoppeld. Aangezien zowel herkomsten als bestemmingen verspreid zijn, worden alleen de doorgaande wegen opgenomen. Het gaat daarbij om een gesloten net zonder open eindes. Het netwerk zorgt ervoor dat het doorgaand verkeer zich zo ongehinderd mogelijk kan verplaatsen. Dit betekent niet dat andere wegen worden gesloten voor landbouwvoertuigen.

 Meer informatie  

De ondertekende intentieverklaring is via deze link te raadplegen. Deze versie is verspreid onder gemeenten en partners die de intentieverklaring ondertekenden. Meer informatie over het Kwaliteitsnetwerk landbouwverkeer West-Brabant is op deze website van advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV te vinden. Dit bureau deed namens RWB onderzoek en stelde het Kwaliteitsnetwerk samen.