07 juli 2021

Regio West-Brabant uit zorgen verkeershinder Haringvlietbrug in brief aan minister Van Nieuwenhuizen

De bestuurders mobiliteit van Regio West-Brabant sturen een brief aan minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. In de brief uiten de bestuurders uit de zestien gemeenten hun zorgen over de gevolgen van de langdurige en forse maatregelen voor het verkeer over de Haringvlietbrug. De komende twee jaar vindt ingrijpend onderhoud aan de brug plaats. De voorgenomen maatregelen zijn in de ogen van de bestuurders van Regio West-Brabant disproportioneel.

Met name de bereikbaarheid van de regio verslechtert door de voorgenomen wegwerkzaamheden. Dit heeft vooral te maken met een toenemende congestie, hinder door een (te) grote verkeerstoename, doordat de brug deels is afgesloten. Met name op de West-Brabantse snelwegen A58, A17 en A16 vindt er naar verwachting een toename in het aantal files en verkeershinder plaats. Ook de economische schade zal enorm zijn, gezien de grote logistieke belangen regionaal, nationaal en internationaal op deze corridor, aldus de bestuurders.

De brug wordt niet volledig afgesloten, maar wel wordt de maximumsnelheid verlaagd naar 50 kilometer per uur. Ook zijn er in de huidige plannen aan beide kanten van de brug slechts één rijbaan beschikbaar. De druk op de omringende verbindingen wordt daardoor groter, onder andere door sluipverkeer en omleidingen.

Korter en minder hinder

De bestuurders dringen daarom aan om naar alternatieve mogelijkheden te zoeken, zodat de duur van de maatregelen verminderd wordt. Zij willen hierover graag met de minister in gesprek, om samen te kijken hoe ze hinder en gevolgen kunnen tegengaan en wat mogelijke alternatieven zijn. Hiervoor trekt Regio West-Brabant op met buurgemeenten uit de provincies Zuid-Holland en Zeeland.