15 april 2021

Regio West-Brabant zoekt Kwartiermaker Circulaire Economie

Als regio werken we aan een circulaire economie. Daarom zijn wij op zoek naar een Kwartiermaker Circulaire Economie. Het gaat om een opdracht tot en met het einde van 2021, waarin je samen met de regiogemeenten en onze partners een vliegende start geeft aan de samenwerking voor een circulaire economie in West-Brabant.

West-Brabant is koploper in de transitie naar een circulaire economie. We werken regionaal samen om de circulaire economie te faciliteren en aan te jagen. We pakken landelijke ambities voortvarend op en laten zien dat in West-Brabant vanuit eigen kracht en identiteit invulling wordt gegeven aan de deadline om in 2050 volledig circulair te zijn. Het is niet alleen een opgave; een circulaire economie biedt ook voor vernieuwend ondernemerschap en draagt bij aan een breed welzijn. Met behulp van een regionale aanpak, opgesteld in het Raamwerk Circulaire Economie, willen we die kansen verzilveren.

De opdracht

Om de ambitie om te zetten in acties, een agenda en een krachtig en actief netwerk, zoeken we dus een kwartiermaker. De opdracht van de kwartiermaker bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Het uitwerken van een uitvoeringsplan, ingericht op basis van het raamwerk circulaire
  economie. In dit plan staan de in dit raamwerk opgenomen acties en maatregelen. Dit komt tot stand in gesprek met gemeenten en partners op basis van kansen en impact. Ook werkt de kwartiermaker organisatorische voorstellen verder uit en voorziet deze voorstellen van uitvoeringscapaciteit. Het plan is rond de zomer van 2021 gereed.

 • Het opstellen van het eerste jaarwerkplan. Hierin staat welke dingen er in 2022 gebeuren. Dit jaarwerkplan is eind Q3 gereed.

 • Het inrichten van de communicatie en participatie van het programma. Partijen hierin
  betrekken. Dit moet resulteren in het ondertekenen van een Convenant Circulair West
  Brabant 2050 in het najaar van 2021.

 • Het aansluitend nader inrichten van de organisatie en hierover sluitende (bestuurlijke)
  afspraken maken. Dit is eind 2021 gereed.

Meer informatie

Informatie over het Raamwerk en actieprogramma zijn te vinden op onze website. Neem voor meer informatie over de vacature contact op met Bregje Poelman. Reageren kan nog tot en met 18 april. Download hieronder de volledige vacature.