01 december 2022

Regiodag en Ontwikkeldag: Hoe scherpen we samen onze regionale doelen aan en welke kansen pakken we op?

Hoe zetten we als West-Brabant de volgende stap in de transitie naar een nieuwe economie (groen, sociaal en duurzaam) en een versterking van de samenwerking? Deze onderwerpen stonden onder andere centraal tijdens de gecombineerde Regiodag en Ontwikkeldag die Regio West-Brabant (RWB) en de provincie Noord-Brabant organiseerden op 30 november. Bestuurders uit de regio en gedeputeerden van de provincie ontmoetten elkaar om dit samen te bespreken en te bepalen wat hiervoor nodig is.

Gedeputeerde Erik Ronnes (Ruimte en Wonen) trapte de dag af en kijkt met een positieve blik naar de ontwikkelingen in de regio. "Er zijn mooie stappen gemaakt de afgelopen jaren met de West-Brabantse gemeenten. De samenwerking verloopt goed en er liggen zeker kansen die opgepakt kunnen worden, bijvoorbeeld op het gebied van de landbouwtransitie of circulaire economie."  

Wel wijst de gedeputeerde op een aantal uitdagingen die er ook liggen. "Stikstof, de druk op het mobiliteitsnetwerk, het zijn zaken die in West-Brabant om directe aandacht vragen. Het is belangrijk dat we die in goede samenspraak met elkaar willen oplossen." Ook in het kader van de ruimtelijke puzzel die de regio moet leggen. Een mooi bruggetje waar wethouder Bergen op Zoom Dominique Hopmans op inhaakte en hem de vraag voorlegde hoe gemeenten om moeten gaan met alle vraagstukken die op hen afkomen. Dit zorgde voor een goed gesprek met bestuurders uit de zestien gemeenten en de gedeputeerden.  

Transities vragen om creativiteit 

Volgens Hopmans mogen gemeenten als het gaat om transities meer creativiteit opbrengen. Dit vraagt ook experimenteerruimte. Wethouder Hopmans geeft aan dat dit nodig is, willen we als regio grote transitievraagstukken het hoofd bieden. Deze dag stond verder in het teken van beslissingen op het gebied van onze vier thema's, maar ook nieuwe kansen voor de regio. Zoals de eiwittransitie, plantaardige innovatie en circulaire economie. Wethouders gaven bovendien hun visie op het nieuwe Actieprogramma 2023-2027 van RWB, de inhoudelijke leidraad voor de organisatie.

Regiodag & Ontwikkeldag IV

Tijdens de Regiodag komen de Commissies van Advies samen. Zoals hier de Commissie van Advies Economie & Arbeidsmarkt.

Commissies van Advies 

In de middag was het aan de Commissies van Advies, waarin de wethouders in hun kopgroepen ervaringen en voortgang deelden of besluiten namen. Bij de Commissie van Advies Economie & Arbeidsmarkt presenteerde wethouder Hopmans de aanpak van de kopgroep circulaire economie. Dit plan zet in op het aanmoedigen van gemeenten om projecten en initiatieven te stimuleren op het gebied van circulaire economie.  

Economie 

Wethouder en kopgroeptrekker Hopmans: "Willen we deze doelen als kopgroep bereiken, dan moeten we niet langer in lineaire projecten of projectmanagement denken. Maar juist door verschillende ambtenaren of wethouders aan te wijzen die initiatieven kunnen waarmaken of stimuleren." Gemeenten hebben daar volgens de kopgroep zelf een belangrijke rol in. De kunst is om een balans te vinden tussen initiatieven die er al zijn en juist door groene keuzen beter en sneller te maken, aldus Hopmans. Ook Logistics Community Brabant (LCB) gaf, op uitnodiging van de stuurgroep Logistiek, een toelichting over hun basisonderzoek 'Baseline Logistiek', dat de kansen en pijnpunten van de logistieke sector in de regio blootlegt.  

Groene economie 

Burgemeester van de gemeente Oosterhout Mark Buijs nam namens de Economic Board West-Brabant (EBWB) de deelnemers mee in de ambities op economisch vlak in de regio. "Wij raden aan dat West-Brabant voorloper in de transitie naar de nieuwe, groene economie moet worden. Hierdoor kan West-Brabant zich beter profileren in de toekomst en ook beter meebewegen met de verschillende transities." Hiervoor is volgens EBWB een goede samenwerking met bedrijven, het onderwijs én gemeenten nodig. Maar ook buiten vaste pijlers: verandering moet op meerdere terreinen plaatsvinden. Van (bedrijfs)cultuur en ondernemerschap tot kennis en innovatie.

Regiodag & Ontwikkeldag III

Uitdagingen en kansen 

Erik Kiers, directeur-secretaris van RWB kijk terug op een interessante dag. "Er komen veel uitdagingen op West-Brabant af, maar er liggen ook kansen voor het oprapen. Hoe pak je die samen op? Wat willen we als gemeenten wel gaan doen en wat juist niet? Dat vraagt om bestuurlijk leiderschap. Het is goed om te zien dat de aanwezige bestuurders dit bevestigden en erkenden." De feedback, input en wensen van de aanwezige bestuurders neemt RWB bij het aanscherpen van he nieuwe Actieprogramma, dat RWB in 2023 presenteert.

Meer informatie 

RWB organiseert de Regiodag, het ontmoet- en besluitmoment voor de Commissies van Advies, en de Ontwikkeldag. Tijdens de Ontwikkeldag sluiten ook de gedeputeerden van de provincie Noord-Brabant aan bij de Commissies van Advies. Op 30 november organiseerde RWB de Ontwikkeldag en Regiodag op één dag. Deze combinatie sluit aan op de wens vanuit eerdere Ontwikkel- en Regiodagen om bestuurlijke drukte en overlap in agendering te voorkomen.