30 september 2021

Regiotafel Arbeidsmigranten: 'In beweging komen voor betere leefomstandigheden arbeidsmigranten'

Bestuurders, werkgevers en huisvesters ondernemen actie om de leefomstandigheden van arbeidsmigranten in West-Brabant te verbeteren. Dat is de uitkomst van de Regiotafel Arbeidsmigranten van de provincie Noord-Brabant op 30 september. Een inspirerende middag waarbij bestuurders, werkgevers en huisvesters met elkaar het gesprek aan gingen en plannen en concrete acties kwamen.

Danny Dingemans, lid van kopgroep arbeidsmigranten RWB, trapte de middag af: "West-Brabant biedt veel werk. Wat leidt tot veel vraag naar arbeidskrachten. Die worden vaak gevonden in arbeidsmigranten. Huisvesting van deze mensen is belangrijk, maar nog niet altijd op orde. Daar ligt een uitdaging." Ook de arbeidsmarkt zelf verschilt per gemeente. Dit leidt er ook toe dat gemeenten in West-Brabant het vraagstuk op hun eigen manier aanpakken. Wat een ‘goede woon- en leefomgeving’ maakt is daarom niet altijd overal hetzelfde. 

Verder bouwen op het afsprakenkader Arbeidsmigranten 

Eerder, in juli dit jaar, ondertekenden de zestien West-Brabantse gemeenten, Regio West-Brabant en de provincie Noord-Brabant daarom het afsprakenkader Arbeidsmigranten regio West-Brabant. In dit afsprakenkader maakten deze partijen afspraken over huisvesting, arbeidsmarkt en welzijn van arbeidsmigranten. Dit document is de leidraad waar de aanwezigen deze middag verder op bouwden in Stella Maris in Steenbergen, een volledig gemoderniseerd wooncomplex waar ruim vierhonderd arbeidsmigranten (tijdelijk) leven.

Regiotafel Arbeidsmigranten zet in op verbetering leefomstandigheden arbeidsmigranten

In beweging komen 

Hoe de doelen uit het afsprakenkader realiseren? De aanwezigen brachten tijdens de middag in beeld wat daarvoor nodig is. Welke blokkades weggenomen moeten worden en hoe dit kan. Verschillende acties kwamen aan de orde die het draagvlak onder West-Brabanders moeten vergroten. Zo is het belangrijk dat gemeenten duidelijke keuzes maken over locaties en daar, samen met de initiatiefnemers, goed over communiceren naar de directe omgeving en omwonenden. Een andere belangrijk punt is het verbeteren van de toegang tot (huisartsen)zorg voor arbeidsmigranten. Op dit moment vindt hiervoor in West-Brabant een proef plaats, waarbij arbeidsmigranten digitaal op consult kunnen.

Goede gesprekken 

Thomas Melisse, voorzitter kopgroep arbeidsmigranten RWB, over deze middag: "De bijeenkomst vanmiddag heeft het netwerk verstevigd en we hebben samen aan actiepunten gewerkt." Zo gaat de kopgroep aan de slag met het verruimen van de termijn die bij de tijdelijke huisvesting gelden. De samenwerking met huisvesters én werkgevers is volgens hem essentieel. "Vandaag hebben we in ieder geval met alle partijen goede gesprekken gevoerd over hoe het beter kan in West-Brabant. We gaan nu in de kopgroep verdere acties bespreken en kijken hoe we die aanpakken." Ook het is het nodig dat wethouders met lef en durf aan de slag gaan. "Maar ik denk dat het daar in West-Brabant niet aan ontbreekt", aldus Melisse.

Betrokken bestuurder

Thomas Melisse

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Arbeidsmarkt (voorzitter) | commissie Economie | commissie Mobiliteit
wethouder Halderberge

Danny Dingemans

Commissie Economie | commissie Ruimte | commissie Mobiliteit | strategisch beraad | bestuurlijk boegbeeld economische sector Logistiek
wethouder Moerdijk

René van Ginderen

Commissie Arbeidsmarkt
wethouder Roosendaal